Bài 146 trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 146 trang 24 sách bài tập toán 6. Tìm các số tự nhiên x sao cho: a) 6 ⋮ ( x – 1), b) 14 ⋮ (2x + 3)...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các số tự nhiên \(x\) sao cho:
\(a)\) \(6\, ⋮\, ( x – 1)\) 
\(b)\) \(14\, ⋮ \,(2x + 3)\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Phân tích đề bài chuyển bài toán về việc tìm ước của một số cho trước.

+) Áp dụng cách tìm ước của một số cho trước: Để tìm ước của một số, ta chia số đó lần lượt cho \(1, 2, 3,..\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Vì \(6\,\, ⋮ \,\,( x – 1 )\) nên \(( x – 1 ) \in Ư(6)\)

Ta có \(Ư(6) =\left\{ {1;2;3;6} \right\}\)

Suy ra: \(x – 1 = 1\) nên \( x = 2\)

\(  x – 1 = 2\) nên \(x = 3\)

\( x – 1 = 3 \) nên \(x = 4\)

\(x – 1 = 6 \) nên \(x = 7\)

Vậy \(x \in \left\{ {2;3;4;7} \right\}\) thì \(6\,\, ⋮\,\, ( x – 1)\)    

\(b)\) Vì  \(14\,\, ⋮\,\, (2x + 3)\) nên  \((2x + 3)   \in  Ư(14)\)

Ta có \( Ư(14) = \left\{ {1;2;7;14} \right\}\)

Vì \(2x + 3 \ge 3\) nên \((2x + 3) \in \left\{ {7;14} \right\}\)

Với  \(2x + 3 = 7\) 

\(2x = 4 \)

\(x = 2\)

Với \(2x + 3  =14 \)

\(2x = 11\)

Suy ra \(x \notin \mathbb N\) (loại) 

Vậy \(x = 2\) thì \(14 \,\, ⋮\,\, (2x + 3)\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 13. Ước và bội
Quảng cáo
list
close
Gửi bài