Bài 13.3 phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13.3 phần bài tập bổ sung trang 24 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng tỏ rằng \(11\) là ước của số có dạng \(\overline {abba} \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng cách tách số tự nhiên thành từng lớp.

+) Nếu có số tự nhiên \(b\) chia hết cho số tự nhiên \(a\) thì ta nói \(a\) là ước của \(b\).

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\overline {abba}  = 1000a + 100b + 10b + a\)\( = 1001a + 110b\)

\(= 11(91a + 10b) \,\,⋮ \,\,11\) (vì \(11 \vdots\,11\))

Vậy \(11\) là ước của số có dạng \(\overline {abba} \).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 13. Ước và bội
Quảng cáo
list
close
Gửi bài