Bài 13.1 phần bài tập bổ sung trang 24 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 13.1 phần bài tập bổ sung trang 24 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a). b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai \(?\)

\(a)\) Có các số tự nhiên \(a\) và \(b\) mà \(a ∈ Ư(b)\) và \(b ∈ Ư(a).\)

\(b)\) Nếu \(a\) là ước của \(b\) thì \(b : a\) cũng là ước của \(b.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu có số tự nhiên \(b\) chia hết cho số tự nhiên \(a\) thì ta nói \(a\) là ước của \(b\). 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Đúng, \(a = b = 1.\)

\(b)\) Đúng. Nếu \(a\) là ước của \(b\) thì \(b \,\,\vdots \,\,a\). Giả sử \(b=k.a, k\in \mathbb N \Rightarrow b \,\,\vdots \,\,k\). Vậy \(k=b:a\) là ước của \(b.\) 

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 13. Ước và bội
Quảng cáo
list
close
Gửi bài