Bài 130 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 130 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 136 < n < 182.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tập hợp các số tự nhiên \(n\) vừa chia hết cho \(2,\) vừa chia hết cho \(5\) và \(136 < n < 182.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Các số chia hết cho \(2\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(2\) hoặc \(4\) hoặc \(6\) hoặc \(8\).

+) Các số chia hết cho \(5\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\). 

+) Ta liệt kê tất cả các số chia hết cho \(2\), cho \(5\) (căn cứ vào dấu hiệu chia hết)  trong khoảng đã cho.

Lời giải chi tiết

Vì các số tự nhiên chia hết cho cả \(2\) và \(5\) nên các số đó có chữ số tận cùng là \(0\) 

Mà \(136 < n < 182\) nên ta có:  \(n = \left\{ {140;150;160;170;180} \right\}.\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài