Bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 22 sách bài tập toán 6. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 chia cho 5 dư 3?

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn \(100\) chia cho \(5\) dư \(3\) \(?\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Các số chia hết cho \(5\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\). 

+) Sử dụng cách tính số các số hạng là: (số cuối - số đầu) chia cho khoảng cách giữa hai số +1 

Lời giải chi tiết

Vì các số chia hết cho \(5\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\). Nên các số chia cho \(5\) dư \(3\) có chữ số tận cùng là \(3\) hoặc \(8.\) 

Như vậy các số nhỏ hơn \(100\) mà chia cho \(5\) dư \(3\) là \(3;8;13;18;23;28;...;93;98\)

Nhận thấy khoảng cách giữa các số này là \(5\) đơn vị.

Vậy có tất cả \( (98-3):5+1=20\) số thỏa mãn đề bài.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài