Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 22 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Số có chữ số tận cùng là 8 thì chia hết cho 2;...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai \(?\)

\(a)\) Số có chữ số tận cùng là \(8\) thì chia hết cho \(2;\) 

\(b)\) Số chia hết cho \(2\) thì có chữ số tận cùng là \(8;\)

\(c)\) Số chia hết cho \(5\) thì có chữ số tận cùng bằng \(0;\)

\(b)\) Số có chữ số tận cùng bằng \(0\) thì chia hết cho \(5\) và chia hết cho \(2.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Các số chia hết cho \(2\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(2\) hoặc \(4\) hoặc \(6\) hoặc \(8\)

+) Các số chia hết cho \(5\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) Đúng

\(b)\) Sai vì các số chia hết cho \(2\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(2\) hoặc \(4\) hoặc \(6\) hoặc \(8.\)

\(c)\) Sai vì các số chia hết cho \(5\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\). 

\(d)\) Đúng

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài