Bài 129 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 129 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng cả ba chữ số 3, 4, 5. Hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số: a) Lớn nhất và chia hết cho 2 b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5

Quảng cáo

Đề bài

Dùng cả ba chữ số \(3, 4, 5.\) Hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số:
\(a)\) Lớn nhất và chia hết cho \(2\)

\(b)\) Nhỏ nhất và chia hết cho \(5\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Các số chia hết cho \(2\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(2\) hoặc \(4\) hoặc \(6\) hoặc \(8\).

+) Các số chia hết cho \(5\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) Vì số cần tìm chia hết cho \(2\) nên chữ số tận cùng phải là \(4\); mà theo đề bài là số lớn nhất nên chữ số hàng trăm là \(5\). Vậy số cần tìm là \(534.\) 

\(b)\) Vì số cần tìm chia hết cho \(5\) nên chữ số tận cùng phải là \(5;\) mà theo đề bài là số nhỏ nhất nên chữ số hàng trăm là \(3.\) Vậy số cần tìm là \(345.\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài