Bài 128 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 128 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho \(2\), còn chia cho \(5\) thì dư \(4.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Chữ số tận cùng là chữ số chẵn.

Lời giải chi tiết

Vì số cần tìm chia hết cho \(2\) nên số tận cùng phải là số chẵn.

Như vậy số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau và chia hết cho \(2\) là \(22, 44, 66, 88\)

Ta có:  \(22\) chia cho \(5\) dư \(2\) 

\(44\) chia cho \(5\) dư \(4\)

\(66\) chia cho \(5\) dư \(1\)

\(88\) chia cho \(5\) dư \(3\)

Vậy số cần tìm là \(44.\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài