Bài 128 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 128 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho \(2\), còn chia cho \(5\) thì dư \(4.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Chữ số tận cùng là chữ số chẵn.

Lời giải chi tiết

Vì số cần tìm chia hết cho \(2\) nên số tận cùng phải là số chẵn.

Như vậy số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau và chia hết cho \(2\) là \(22, 44, 66, 88\)

Ta có:  \(22\) chia cho \(5\) dư \(2\) 

\(44\) chia cho \(5\) dư \(4\)

\(66\) chia cho \(5\) dư \(1\)

\(88\) chia cho \(5\) dư \(3\)

Vậy số cần tìm là \(44.\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 129 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 129 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng cả ba chữ số 3, 4, 5. Hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số: a) Lớn nhất và chia hết cho 2 b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5

 • Bài 130 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 130 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 136 < n < 182.

 • Bài 131 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 131 trang 22 sách bài tập toán 6. Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2, có bao nhiêu số chia hết cho 5?

 • Bài 132 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 132 trang 22 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+3)(n+6) chia hết cho 2.

 • Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 22 sách bài tập toán 6. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? a) Số có chữ số tận cùng là 8 thì chia hết cho 2;...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close