Bài 127 trang 22 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 127 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng ba chữ số 6, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thỏa mãn một trong các điều kiện: a) Số đó chia hết cho 2 b) Số đó chia hết cho 5

Quảng cáo

Đề bài

Dùng ba chữ số \(6, 0, 5\) hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thỏa mãn một trong các điều kiện:
\(a)\) Số đó chia hết cho \(2\) 
\(b)\) Số đó chia hết cho \(5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Các số chia hết cho \(2\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(2\) hoặc \(4\) hoặc \(6\) hoặc \(8\).

+) Các số chia hết cho \(5\) phải có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) Để được số chia hết cho \(2\) thì chữ số tận cùng của số đó phải là số chẵn. Như vậy chữ số tận cùng chỉ có thể là \(0\) hoặc \(6\). Vậy ta có các số: \(560, 506, 650\)

\(b)\) Để được số chia hết cho \(5\) thì chữ số tận cùng của số đó phải là \(0\) hoặc \(5.\) Như vậy ta có các số: \(560, 650 , 605.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 128 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 128 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

 • Bài 129 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 129 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng cả ba chữ số 3, 4, 5. Hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số: a) Lớn nhất và chia hết cho 2 b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5

 • Bài 130 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 130 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 136 < n < 182.

 • Bài 131 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 131 trang 22 sách bài tập toán 6. Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2, có bao nhiêu số chia hết cho 5?

 • Bài 132 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 132 trang 22 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+3)(n+6) chia hết cho 2.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close