Bài 125 trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 125 trang 21 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để được số 35*. a) Chia hết cho 2...

Quảng cáo

Đề bài

Điền chữ số vào dấu * để được số \(\overline {35*} \)

\(a)\) Chia hết cho \(2\)   

\(b)\) Chia hết cho \(5\)      

\(c)\) Chia hết cho cả \(2\) và \(5\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho \(2\), chia hết cho \(5\).

+) Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Chữ số tận cùng là chữ số chẵn.

+) Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(\overline {35*}  \vdots 2\,\, \Rightarrow * \in \left\{ {0;2;4;6;8} \right\}\)

Vậy \(* \in \left\{ {0;2;4;6;8} \right\}\) thì được số chia hết cho \(2\)

\(b)\) \(\overline {35*}  \vdots 5\,\, \Rightarrow * \in \left\{ {0;5} \right\}\)

Vậy \(* \in \left\{ {0;5} \right\}\) thì được số chia hết cho \(5\)

\(c)\) Số \(\overline {35*} \) chia hết cho \(2\) và \(5\) nên  \(*=0.\)

Vậy dấu \(*=0\)  thì được số chia hết cho cả \(2 \) và \(5.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 126 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 126 trang 22 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để được số *45 a) Chia hết cho 2 b) Chia hết cho 5

 • Bài 127 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 127 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng ba chữ số 6, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thỏa mãn một trong các điều kiện: a) Số đó chia hết cho 2 b) Số đó chia hết cho 5

 • Bài 128 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 128 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

 • Bài 129 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 129 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng cả ba chữ số 3, 4, 5. Hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số: a) Lớn nhất và chia hết cho 2 b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5

 • Bài 130 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 130 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 136 < n < 182.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close