Bài 125 trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 125 trang 21 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để được số 35*. a) Chia hết cho 2...

Quảng cáo

Đề bài

Điền chữ số vào dấu * để được số \(\overline {35*} \)

\(a)\) Chia hết cho \(2\)   

\(b)\) Chia hết cho \(5\)      

\(c)\) Chia hết cho cả \(2\) và \(5\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho \(2\), chia hết cho \(5\).

+) Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Chữ số tận cùng là chữ số chẵn.

+) Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(\overline {35*}  \vdots 2\,\, \Rightarrow * \in \left\{ {0;2;4;6;8} \right\}\)

Vậy \(* \in \left\{ {0;2;4;6;8} \right\}\) thì được số chia hết cho \(2\)

\(b)\) \(\overline {35*}  \vdots 5\,\, \Rightarrow * \in \left\{ {0;5} \right\}\)

Vậy \(* \in \left\{ {0;5} \right\}\) thì được số chia hết cho \(5\)

\(c)\) Số \(\overline {35*} \) chia hết cho \(2\) và \(5\) nên  \(*=0.\)

Vậy dấu \(*=0\)  thì được số chia hết cho cả \(2 \) và \(5.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài