Bài 124 trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 124 trang 21 sách bài tập toán 6. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không? a) 1.2.3.4.5 + 52;...

Quảng cáo

Đề bài

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho \(2\) không, có chia hết cho \(5\) không \(?\)

\(a)\) \( 1.2.3.4.5 + 52  \)                               

\(b)\) \( 1.2.3.4.5 - 75\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho \(2\), chia hết cho \(5\).

+) Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Chữ số tận cùng là chữ số chẵn.

+) Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\).

Áp dụng tính chất: Nếu trong một tích các số tự nhiên có một thừa số chia hết cho một số nào đó thì tích cũng chia hết cho số đó.

Áp dụng tính chất \(1\), tính chất \(2\) về sự chia hết của một tổng, một hiệu.

+) Tính chất \(1\): Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.\(a \,\vdots \, m, b\, \vdots \,m , c \,\vdots \, m \Rightarrow (a+b+c)\, \vdots\,\, m\)

+) Tính chất \(2\): Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.\(a \not{\vdots}\,\, m, b \not{\vdots}\,\, m , c \not{\vdots}\,\, m \Rightarrow (a+b+c) \not{\vdots}\,\, m\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có:   \(1.2.3.4.5 \,⋮\,  2 ;\) \( 52 \,⋮\,  2  \) 

Suy ra \((1.2.3.4.5 + 52 )\, ⋮ \, 2\)

\(1.2.3.4.5 \,⋮ \,5 ; 52  \not {\vdots}\,\, 5\)

Suy ra \((1.2.3.4.5 + 52 )  \not {\vdots}\,\, 5\)

\(b)\) Ta có  \(1.2.3.4.5\, ⋮\,  2 ; 75  \not {\vdots}\,\, 2  \)

Suy ra \((1.2.3.4.5 – 75)  \not {\vdots}\,\, 2\)

\(1.2.3.4.5 \,⋮\, 5 ;\) \( 75 \,⋮\, 5 \)

Suy ra \((1.2.3.4.5 – 75) \,⋮\,  5\)

Loigiaihay.com

 • Bài 125 trang 21 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 125 trang 21 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để được số 35*. a) Chia hết cho 2...

 • Bài 126 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 126 trang 22 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để được số *45 a) Chia hết cho 2 b) Chia hết cho 5

 • Bài 127 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 127 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng ba chữ số 6, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thỏa mãn một trong các điều kiện: a) Số đó chia hết cho 2 b) Số đó chia hết cho 5

 • Bài 128 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 128 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

 • Bài 129 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 129 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng cả ba chữ số 3, 4, 5. Hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số: a) Lớn nhất và chia hết cho 2 b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close