Bài 123 trang 21 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 123 trang 21 sách bài tập toán 6. Trong các số 213; 435; 680; 156 a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các số \(213; 435; 680; 156\)

\(a)\) Số nào chia hết cho \(2\) mà không chia hết cho \(5\) \(?\)

\(b)\) Số nào chia hết cho \(5\) mà không chia hết cho \(2\) \(?\)

\(c)\) Số nào chia hết cho cả \(2\) và \(5\) \(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho \(2\), chia hết cho \(5\).

+) Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Chữ số tận cùng là chữ số chẵn.

+) Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) Số chia hết cho \(2\) mà không chia hết cho \(5\) là số có chữ số tận cùng là số chẵn nhưng khác số \(0\). Ta có số \(156.\)

\(b)\) Số chia hết cho \(5\) mà không chia hết cho \(2\) là số có chữ số tận cùng là \(5.\) Ta có số \(435.\)

\(c)\) Số chia hết cho cả \(2\) và \(5\)  là số có chữ số tận cùng là \(0.\) Ta có số  \(680.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài