Bài 11 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

\(a)\) \({\rm{A}} = \left\{ {x \in N|18 < x < 21} \right\}\)

\(b)\) \(B = \left\{ {x \in N^*|x < 4} \right\}\)

\(c)\) \(C = \left\{ {x \in N|35 \le x \le 38} \right\}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu đề bài rồi viết tập hợp.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Tập hợp \(A\) gồm các số tự nhiên lớn hơn \(18\) và nhỏ hơn \(21\) nên \(A = \left\{ {19;20} \right\}\)

\(b)\) Tập hợp \(B\) gồm các số tự nhiên khác \(0\) và nhỏ hơn \(4\) nên \(B = \left\{ {1;2;3} \right\}\)

\(c)\) Tập hợp \(C\) gồm các số tự nhiên không nhỏ hơn \(35\) đồng thời không vượt quá \(38\) nên \(C = \left\{ {35;36;37;38} \right\}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close