Bài 10 trang 7 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10 trang 7 sách bài tập toán 6. a.Viết số tự nhiên liền sau mỗi số: 199, x . b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số : 400 ; y...

Quảng cáo

Đề bài

\(a)\) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số : \(199; x\) (với \(x ∈ N\))

\(b)\) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số : \(400 ; y\) (với \(y∈ N^*\))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau \(1\) đơn vị

+ Số liền trước của số tự nhiên \(a\) là số \(a-1\)

+ Số liền sau của số tự nhiên \(a\) là số \(a+1\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Số tự nhiên liền sau số \(199\) là số \(200.\)

Số tự nhiên liền sau số \(x\) là số \(x +1\) (với \(x ∈ N\))

\(b)\) Số tự nhiên liền trước số \(400\) là số \(399\)

Số tự nhiên liền trước số \(y\) là số \(y-1\) (với \(y ∈ N^*\))

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close