Đặc điểm của môi trường

Hoang mạc chiếm những diện tích rộng lớn ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ và ô-xtrây-li-a. Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo hai đường chí tuyến và giữa đại lục Á - Âu.

Quảng cáo

Hoang mạc chiếm những diện tích rộng lớn ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ và ô-xtrây-li-a. Phần lớn các hoang mạc nằm dọc theo hai đường chí tuyến và giữa đại lục Á - Âu.


Đặc điểm nổi bật của các hoang mạc là tính chất vô cùng khô hạn, vì lượng mưa trong năm rất thấp trong khi lượng bốc hơi lại rất lớn. Có nơi nhiều năm liền không mưa hoặc mưa rơi chưa đến mặt đất đã bốc hơi hết.
Ở hoang mạc, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. hơn nhiều so với sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa trong năm.


Phần lớn bề mặt các hoang mạc bị sỏi đá hay những cồn cát bao phủ. Thực vật thiếu nước nên căn côi, thưa thớt. Động vật trong hoang mạc rất hiếm, phần lớn là các loài bò sát và côn trùng. Dân cư chỉ tập trung ờ các ốc đảo là nơi có mạch nước lộ ra sát mặt đất.

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 19. Môi trường hoang mạc
Gửi bài