Bài 1 trang 63 sgk địa lí 7

Bài 1. Nêu các đặc điểm của khí hậu hoang mạc.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu các đặc điểm của khí hậu hoang mạc.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm khí hậu hoang mạc:

- Tính chất vô cùng khô hạn, lượng mưa trong năm rất thấp, lượng bốc hơi cao.

- Sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm rất lớn, hơn nhiều so với sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa trong năm.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close