Câu 1 (mục 2 - bài học 20 - trang 66) sgk địa lí 7

Biện pháp đang được sử dụng hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

Quảng cáo

Đề bài

Biện pháp đang được sử dụng hạn chế quá trình hoang mạc mở rộng trên thế giới.

Lời giải chi tiết

Biện pháp:
- Trồng cây gây rừng để vừa chống cát bay, vừa cải tạo khí hậu hoang mạc, hạn chế quá trình hoang mạc hoá.

- Bảo vệ nguồn ngầm.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close