Trả lời câu hỏi mục 1 trang 26 SGK Địa lí 7

Qua các ảnh dưới đây, nêu một số biểu hiện cho thấy sự lạc hậu của hình thức sản xuất nương rẫy.

Quảng cáo

Đề bài

Qua các ảnh dưới đây, nêu một số biểu hiện cho thấy sự lạc hậu của hình thức sản xuất nương rẫy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình ảnh 8.1 và 8.2 để rút ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

Biểu hiện cho thấy sự lạc hậu của hình thức sản xuất nương rẫy trong các hình 8.1 và 8.2:

- Đốt rừng làm nương rẫy: Dẫn tới suy giảm diện tích đất rừng, gia tăng diện tích đất trống đồi núi trọc; thúc đẩy nhanh quá trình xói mòn đất, đặc biệt trên đất dốc; hạ mực nước ngầm,...
- Hình thức canh tác thô sơ, công cụ thủ công nên năng suất lao động thấp.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close