Giải bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 28 SGK Địa lí 7

Hãy nêu sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Có 3 hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng: Làm nương rẫy; làm ruộng, thâm canh lúa nước và sản xuất nông sản hàng hóa theo quy mô lớn.

- Trình bày sự khác nhau của các hình thức canh tác theo những tiêu chí: Điều kiện hình thành, hình thức sản xuất, khoa học - kĩ thuật, năng suất, mục đích.

Lời giải chi tiết

Bảng sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close