Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 28 SGK Địa lí 7

Sắp xếp những dữ liệu cho dưới đây và vẽ vào vở sơ đồ thâm canh lúa nước.

Quảng cáo

Đề bài

Sắp xếp những dữ liệu cho dưới đây và vẽ vào vở sơ đồ thâm canh lúa nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào dữ liệu của đề bài để sắp xếp thành sơ đồ thâm canh lúa nước.

Lời giải chi tiết


loigiaihay.com

Quảng cáo
close