Trả lời câu hỏi mục 1 trang 10 SGK Địa lí 7

Quan sát hai hình ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường sá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hai hình ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường sá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát các hình 3.1 và 3.2 SGK kết hợp hiểu biết thực tế của bản thân.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3. Quần cư. Đô thị hoá
Quảng cáo
list
close
Gửi bài