Giải bài 2 phần câu hỏi và bài tập trang 12 SGK Địa lí 7

Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng số liệu thông kê trong SGK.

Lời giải chi tiết

- Theo số dân: đô thị có số dân đông nhất thay đổi từ 12 triệu dân (năm 1950), tăng lên đến 20 triệu dân (năm 1975), rồi đến 27 triệu dân (năm 2000).

- Theo ngôi thứ:

+ Niu I-ooc: vị trí thứ 1 (1950 và 1975) => vị trí thứ 2 (2000).

+ Luân Đôn: vị trí thứ 2 (1950) => vị trí thứ 7 (1975).

+ Tô-ky-ô: không có tên trong danh sách siêu đô thị (1950) => thứ 2 (1975) => thứ 1 (2000).

+ Thượng Hải: không có tên trong danh sách siêu đô thị (1950) => thứ 3 (1975) => thứ 6 (2000).

+ Mê-hi-cô Xi-ti: không có tên trong danh sách siêu đô thị (1950) => thứ 4 (1975 và 2000).

+ Lốt An-giơ-let: không có tên trong danh sách siêu đô thị (1950) => thứ 5 (1975) => thứ 8 (2000).

+ Xao Pao-lô: không có tên trong danh sách siêu đô thị (1950) => thứ 6 (1975) => thứ 3 (2000).

+ Bắc Kinh: không có tên trong danh sách siêu đô thị (1950) => thứ 8 (1975) => thứ 7 (2000).

+ Bu-ê-nôt Ai-ret: không có tên trong danh sách siêu đô thị (1950) => thứ 9 (1975)  => ra ngoài danh sách 10 siêu đô thị (2000).

+ Pa-ri: không có tên trong danh sách siêu đô thị (1950) => thứ  10 (1975) => ra ngoài danh sách 10 siêu đô thị (năm 2000).

- Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc hai châu lục: Châu Á và Châu Mĩ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close