Bài 2 trang 127 SGK Địa lí 7

So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ.

Quảng cáo

Đề bài

So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại kiến thức đã học về đặc điểm địa hình Bắc Mĩ và Nam Mĩ để so sánh.

Lời giải chi tiết

- Giống nhau: Nam Mĩ và Bắc Mĩ đều có cấu trúc địa hình đơn giản.

- Khác nhau:

Khu vực

Bắc Mĩ

Nam Mĩ

Phía đông

Núi già A-pa-lat.

Cao nguyên.

Ở giữa

Đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam.

Đồng bằng trung tâm là một chuỗi các đồng bằng nối với nhau, từ đồng bằng Ô-ri-nô-cô đến đồng bằng A-ma-dôn và đồng bằng Pam-pa.

Tất cả đều là đồng bằng thấp, chỉ trừ phía nam đồng bằng Pam-pa cao lên thành một cao nguyên.

Phía tây

Hệ thống Coóc-đi-e là hệ thống núi và sơn nguyên chiếm gần một nửa lục địa Bắc Mĩ.

Hệ thống An-đét cao đồ sộ hơn, nhưng chiếm một tỉ lệ diện tích không đáng kể so với hệ thống Coóc-đi-e ở Bắc Mĩ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close