Câu hỏi thảo luận số 2 bài 41 trang 127

Quan sát hình 41.1

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 41.1 và các kiến thức đã học, cho biết:

+ Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ảng-ti nằm trong môi trường nào?

+ Loại gió thổi quanh năm ở đây là gió gì? Thổi theo hướng nào?

Lời giải chi tiết

- Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ang-ti chủ yếu nằm trong môi trường nhiệt đới.

- Loại gió thổi quanh năm ở đây là gió Tín phong trên biển, thổi theo hướng đông nam.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải