Câu hỏi thảo luận số 1 bài 41 trang 126

Trung và Nam Mỹ giáp biển và đại dương nào

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 41.1, cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và đại dương nào?

Lời giải chi tiết

Trung và Nam Mĩ giáp biển Ca-ri-bê và hai đại dương: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.


loigiaihay.com

Quảng cáo

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải