Giải bài tập 1 - Bài 41 trang 127 SGK Địa lí 7

Quan sát hình 41.1, nêu đặc điểm địa hình của lục địa Nam Mĩ.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 41.1, nêu đặc điểm địa hình của lục địa Nam Mĩ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 41.1.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm địa hình Nam Mĩ gồm 3 phần: 

- Phía tây: Dãy núi trẻ An-đét cao và đồ sộ nhất châu Mĩ.

- Ở giữa: Các đồng bằng rộng lớn (Ô-ri-nô-cô, A-ma-zôn, Pam-pa, La-pla-ta).

- Phía đông: Các sơn nguyên (Guy-a-na, Bra-xin,...)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close