Giải bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 112 SGK Địa lí 7

Lãnh thổ châu Mĩ (phần lục địa) kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ?

Quảng cáo

Đề bài

Lãnh thổ châu Mĩ (phần lục địa) kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tọa độ điểm cực Bắc của châu Mĩ: 71°57'B.

- Tọa độ điểm cực Nam của châu Mĩ: 53°54'N.

=> Tính phần lục địa lãnh thổ châu Mỹ kéo dài bao nhiêu vĩ độ = 71°57' + 53°54'.

Lời giải chi tiết

Lãnh thổ châu Mĩ (phần lục địa) kéo dài khoảng gần 125 vĩ độ (từ 71°57'B - 53°54'N).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close