Câu 1 (mục 2 - bài học 35 - trang 112) sgk địa lí 7

Nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ. Tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ?

Quảng cáo

Đề bài

- Quan sát hình 35.2 nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ.

- Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Phân tích.

Lời giải chi tiết

- Các luồng nhập cư vào châu Mĩ:

+ Chủng tộc Môn-gô-lô-it cổ di cư đến châu Mĩ từ xa xưa.

+ Luồng nhập cư từ Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức.

+ Luồng nhập cư từ Tây Ban Nha.

+ Luồng nhập cư từ Bồ Đào Nha.

+ Luồng nhập cư từ châu Á.

+ Luồng nhập cư từ châu Phi.

- Có sự khác nhau về ngôn ngữ của dân cư Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ là do lịch sử nhập cư.

+ Bắc Mĩ sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh do luồng nhập cư chủ yếu vào Bắc Mĩ là người Anh, Ý, Đức.

+ Trung và Nam Mĩ, ngôn ngữ chủ yếu là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do luồng nhập cư đầu tiên vào Nam Mĩ là từ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 35. Khái quát châu Mĩ
Gửi bài