Bài 2 trang 112 sgk địa lí 7

Bài 2. Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ ?

Quảng cáo

Đề bài

Các luồng nhập cư có vai trò quan trọng như thế nào đến sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

- Trước thế kỉ XV: ở châu Mĩ chủ yếu là chủng tộc Môn-gô-lô-it, đó là người E-xki-mô và người Anh-điêng.

- Thế kỉ XV đến nay: ở châu Mĩ có đầy đủ các chủng tộc chính trên thế giới: người Môn-gô-lô-it (bản địa), người Ơ-rô-pê-ô-it (các dân tộc ở châu Âu), người Nê-grô-it (nô lệ da đen từ châu Phi) và người Môn-gô-lô-it nhập cư sau này (người Trung Quốc, Nhật Bản,...).

 

-> Lịch sử nhập cư đã tạo nên thành phần chủng tộc đa dạng ở châu Mĩ. Sự hòa huyết giữa các chủng tộc đã hình thành nhóm người lai ở châu Mĩ. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 35. Khái quát châu Mĩ
Gửi bài