Vocabulary & Grammar - Trang 14 Unit 8 VBT tiếng anh 6 mới

Find the odd A, B, C or D

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1Find the odd A, B, C or D

(Chọn từ khác với các từ còn lại)

Lời giải chi tiết:

1.      

A.boxing

B.cycling

C.swimming

D.telling

Lời giải:

Boxing: đấm bốc

Cycling: đạp xe

Swimming: bơi

Telling: nói

Đáp án D là động từ đôi -ing, còn lại là các môn thể dục thể thao

Đáp án: D

2.      

A.chess

B.game

C.karate

D.aerobics

Lời giải:

Chess: cờ

Game: trò chơi

Karate: võ

Aerobics: thể dục nhịp điệu

Đáp án: B

3.      

A.during

B.running

C.fishing

D.skiing

Lời giải:

During: trong suốt, trong khoảng

Running: chạy

fishing: câu cá

skiing: trượt tuyết

Câu A là giới từ, còn lại là danh từ

Đáp án: A

4.      

A.gym

B.stadium

C.match

D.swimming pool

Lời giải:

Gym: phòng thể dục

Stadium: sân vận động

Match: trận đấu

swimming pool: bể bơi

Đáp án A là một sự kiện, còn lại là từ chỉ nơi chốn

Đáp án: A

5.      

A.watch

B.run

C.play

D.sport

Lời giải:

Watch: xem

Run: chạy

Play: chơi

Sport: thể thao

Đáp án D là danh từ, còn lại là động từ

Đáp án: D

Bài 2

Task 2: Circle A, B, C or D for each picture 

Lời giải chi tiết:

(Chọn đáp án đúng cho mỗi bức tranh) 

Bài 3

Task 3:  Put the verbs into correct tense to finish the following passage.

(Dùng đúng thì cho từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn sau) 

Pelé (1. be) _______ born on October 21st, 1940 in the countryside of Brazil. His father was a professional football player and (2. teach) _________ Pelé how to play at a very young age. 

Pelé (3. begin) ________ his career at the age of 15 when he (4. start) _________  playing for Santos Football Club. In 1958, at the age of 17, Pelé (5. win) ________ his first World Cup. It was the first time the World Cup (6. be) _______ shown on TV. People around the world (7. watch) __________ Pelé play and (8. cheer)______ . 

Pelé won three World Cups and (9. score) ________ 1,281 goals in his 22-year career. 

During his career, he (10. become) _____ well-known around the world as “The King of Football”

Hướng dẫn giải: 

Pelé (1. be) _______ born on October 21st, 1940 in the countryside of Brazil.

Lời giải: Người đã được sinh ra => thì hiện tại đơn

Đáp án: was

His father was a professional football player and (2. teach) _________ Pelé how to play at a very young age. 

Lời giải: Chuyện xảy ra trong quá khứ => quá khứ đơn

Đáp án: taugh

Pelé (3. begin) ________ his career at the age of 15 …

Lời giải: Chuyện xảy ra trong quá khứ (at the age of 15) => quá khứ đơn

Đáp án: began

… when he (4. start) _________  playing for Santos Football Club.

Lời giải: Chuyện xảy ra trong quá khứ => quá khứ đơn

Đáp án: started 

In 1958, at the age of 17, Pelé (5. win) ________ his first World Cup.

Lời giải: Chuyện xảy ra trong quá khứ (In 1958) => quá khứ đơn

Đáp án: won

It was the first time the World Cup (6. be) _______ shown on TV.

Lời giải: was => thì quá khứ đơn

Đáp án: was

People around the world (7. watch) __________ Pelé play …

Lời giải: Đoạn văn đang kể lại cuộc đời Pelé => thì quá khứ đơn

Đáp án: watched

… play and (8. cheer)______ . 

Lời giải: Đoạn văn đang kể lại cuộc đời Pelé => thì quá khứ đơn

Đáp án: cheered

Pelé won three World Cups and (9. score) ________ 1,281 goals in his 22-year career. 

Lời giải: Cấu trúc song song => thì quá khứ đơn

Đáp án: scored

During his career, he (10. become) _____ well-known around the world as

Lời giải: Đoạn văn đang kể lại cuộc đời Pelé => thì quá khứ đơn

Đáp án: became

Tạm dịch:

Pele được sinh ra vào ngày 21 tháng 10 năm 1940, ở một vùng quê ở Brazil.  Bố của Pele là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và ông đã dạy Pele cách chơi khi còn ở tuổi rất trẻ.

Pele bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 15, khi mà ông ấy bắt đầu chơi cho câu lạc bộ bóng đá Santos. Vào năm 1958, ở tuổi 17, Pele thắng World Cup lần đầu tiên. Đó là lần đầu giải World Cup được phát song trên truyền hình. Mọi người trên khắp thế giới đã xem Pele chơi và tung hô rất nhiều.

Pele đã thắng 3 giải World Cup và ghi 1281 bàn thắng trong 22 năm sự nghiệp của mình. Vào năm 1999, ông ấy đã được đề cử là Cầu thủ bóng đá của thế kỷ. Pele là anh hùng quốc gia của Brazil. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã được biết đến rộng khắp thế giới với danh hiệu “Vua bóng đá.”

Bài 4

Task 4: Fill each blank with a word/phrase in the box

(Điền từ/ cụm từ trong hộp vào chỗ trống) 

twice       jogging        doing  aerobics        

badminton                 sports swimming   

gym                          games racing 

1. Which _____ do you often play at the weekends?

2. My brother plays soccer _________ a week. He does it on Saturday and Sunday.

3. How often do you go ______? - Every morning.

4. My friend loves to swim. He goes ____ every Sunday.

5. What do you like ______ best in your free time?

6. I like to watch motor _________ on TV. It's really exciting.

7. Why does your brother like going to the _____? - Because it is great.

8. Last weekend I played ________ with Mai and we had a very good time.

9. Many girls in my class like doing _________ to keep fit.

10. In Viet Nam, we play different _______ during the break time

Lời giải:

twice  

jogging           

doing 

aerobics        

badminton

sports

swimming      

gym    

games

racing

hai lần

chạy bộ

đang làm

thể dục nhịp điệu

cầu lông

các môn thể thao

bơi lội

phòng thể dục

trò chơi

cuộc đua

Đáp án:

1. Which sports do you often play at the weekends?

2. My brother plays soccer twice a week. He does it on Saturday and Sunday.

3. How often do you go jogging? - Every morning.

4. My friend loves to swim. He goes swimming every Sunday.

5. What do you like doing best in your free time?

6. I like to watch motor racing on TV. It's really exciting.

7. Why does your brother like going to the gym? - Because it is great.

8. Last weekend I played badminton with Mai and we had a very good time.

9. Many girls in my class like doing aerobics to keep fit.

10. In Viet Nam, we play different game during the break time

Tạm dịch:

1. Những môn thể thao nào bạn thường chơi vào cuối tuần?

2. Anh trai tôi chơi bóng đá hai lần một tuần. Anh ấy làm điều đó vào thứ bảy và chủ nhật.

3. Bạn có thường xuyên đi bộ không? - Mỗi buổi sáng.

4. Bạn tôi rất thích bơi. Anh ấy đi bơi vào mỗi Chủ nhật.

5. Bạn thích làm gì nhất trong thời gian rảnh?

6. Tôi thích xem đua xe máy trên TV. Nó vô cùng thú vị.

7. Tại sao anh trai của bạn thích đi đến phòng tập thể dục? - Vì nó rất tuyệt.

8. Cuối tuần trước tôi đã chơi cầu lông với Mai và chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ.

9. Nhiều cô gái trong lớp tôi thích tập thể dục nhịp điệu để giữ dáng.

10. Ở Việt Nam, chúng tôi chơi các trò chơi khác nhau trong giờ giải lao. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close