Writing - Trang 56 Unit 6 VBT tiếng anh 6 mới

Write true sentences about Lunar New Year practices in different countries, using the words/ phrases given. (Viết về thực tế Tết ở các quốc gia khác nhau, sử dụng từ cho sẵn)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1:  Write true sentences about Lunar New Year practices in different countries, using the words/ phrases given. (Viết về thực tế Tết ở các quốc gia khác nhau, sử dụng từ cho sẵn)

Lời giải chi tiết:

1. the USA / when the cloc;k/ strike/ midnight/,/everybody/ cheering/ and /sining/ happily.

Đáp án: In the USA, when the clock strikes at midnight, everybody is cheering and singing happily.

Tạm dịch:  Ở Mỹ, khi đồng hồ điểm nửa đêm, mọi người reo hò và hát vui vẻ. 

2. getting up/ on / the first day / of the New Year/,/ the Chinese children/ dress / beautifully/ red

Đáp án: After getting up on the first day of the New Year, the Chinese children dress beautifully in red.

Tạm dịch:  Sau khi thức dậy vào ngày đầu tiên của năm mới, trẻ em Trung Quốc mặc đồ đẹp màu đỏ.

3. every Vietnamese family/ buy or cook/ banh chung or banh tet/ Tet

Đáp án: Every Vietnamese family buys or cooks banh chung or banh tet at Tet

Tạm dịch:  Mọi gia đình Việt Nam đều mua hoặc nấu bánh chưng hoặc bánh tét vào dịp Tết

4. Japanese people/ belive / ringing bells/ can/ remove/ their bad actions/ previous years

Đáp án: Japanese people believe that the ringing bells can remove their bad actions from the previous year.

Tạm dịch:  Người dân Nhật Bản tin rằng tiếng chuông có thể loại bỏ những hành động xấu của họ từ năm trước.

5. the Scottish/ belive/ the first footer/ the New Year's Day/ decides/ the family's luck/ the rest/ the year

Đáp án: The Scottish believe that the first footer on the New Year's Day decides the family’s luck for the rest of the year.

Tạm dịch: Người Scotland tin rằng bước chân đầu tiên vào ngày đầu năm quyết định vận may của gia đình trong phần còn lại của năm.

Bài 2

Task 2Fill in each gap of the letter with will or won’t. (Điền vào mỗi chỗ trống trong bức thư will hoặc won’t)

Dear Mary,

How are you?

I am very glad because Tet is coming.

It's our New Year celebration.

Before Tet, I (1) _______ help my father with the house decorations. I (2) _______ go to the flower market with my mother and my sister. We (3) _______ buy a peach blossom tree and some flowers. Then, my mother (4) _______ buy some new clothes for us. We (5) _______ buy some sweets, some coffee and some tea but we (6) _______ buy cigarettes. My father gave up smoking. We (7) _______ make spring rolls and I like it. We (8) _______ cook banh tet. They are really delicious. I (9) _______ visit my grandparents and my relatives with my parents. The thing I like best is I (10) _______ have to do my homework at Tet. I have a lot of time to relax.

Write to me.

Mai 

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

Dear Mary,

How are you?

I am very glad because Tet is coming.

It's our New Year celebration.

Before Tet, I (1) will help my father with the house decorations. I (2) will go to the flower market with my mother and my sister. We (3) will buy a peach blossom tree and some flowers. Then, my mother (4) will buy some new clothes for us. We (5) will buy some sweets, some coffee and some tea but we (6) won’t buy cigarettes. My father gave up smoking. We (7) will make spring rolls and I like it. We (8) will cook banh tet. They are really delicious. I (9) will visit my grandparents and my relatives with my parents. The thing I like best is I (10) won’t have to do my homework at Tet. I have a lot of time to relax.

Write to me. 

Mai

Tạm dịch:

Mary thân yêu,

Bạn khỏe không?

Tôi rất vui vì Tết đang đến.

Đó là lễ mừng năm mới của chúng tôi.

Trước Tết, tôi sẽ giúp bố tôi trang trí nhà cửa. Tôi sẽ đi chợ hoa cùng mẹ và chị gái. Chúng tôi sẽ mua một cây hoa đào và một số hoa. Sau đó, mẹ tôi sẽ mua một số quần áo mới cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ mua một ít đồ ngọt, một ít cà phê và một ít trà nhưng chúng tôi sẽ không mua thuốc lá. Bố tôi đã bỏ hút thuốc. Chúng tôi sẽ làm nem và tôi thích nó. Chúng tôi sẽ nấu bánh tét. Chúng thực sự rất ngon. Tôi sẽ đến thăm ông bà và người thân của tôi với bố mẹ tôi. Điều tôi thích nhất là tôi không phải làm bài tập về nhà vào dịp Tết. Tôi có rất nhiều thời gian để thư giãn.

Hồi âm cho tôi nhé.

Mai

 

Bài 3

Task 3:  Now write your own letter to your pen friend telling him/ her about Tet holiday. Use the idea above.

(Bây giờ viết lá thư của bạn gửi cho bạn qua thư kể về Tết. Sử dụng ý tưởng ở trên)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

Dear Lan, 

How are you?

I feel very excited because our Tet holiday is coming. This year I will learn how to make Banh Chung from my parents. It must be very interesting. I will also receive a special gift from my parents since I have got a lot of good marks in my final examination so I can't wait. This New Year's Eve I won't go out because it will be very cold.

Write to me soon.

Huong

 

Tạm dịch:

Lan thân mến,

Bạn có khỏe không?

Tôi cảm thấy rất phấn khích vì kỳ nghỉ Tết của chúng tôi đang đến. Năm nay tôi sẽ học cách làm bánh chưng từ bố mẹ. Nó phải rất thú vị. Tôi cũng sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ cha mẹ vì tôi đã đạt được nhiều điểm tốt trong kỳ thi cuối cùng vì vậy tôi không thể chờ đợi. Đêm giao thừa này tôi sẽ không đi chơi vì trời sẽ rất lạnh.

Hồi âm cho tôi sớm nhé.

Hương

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close