Writing - Trang 10 Unit 7 VBT tiếng Anh 6 mới

Make sentences using the words and phrases given.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

WRITING

Bài 1

Task 1: Make sentences using the words and phrases given.

(Viết câu sử dụng từ và cụm từ cho trước.)

Example:

That / bridge / look / big.

→ That bridge looks so big.

(Ví dụ: Cây cầu này trông to quá.)

1. I / turned / to / Movie channel / because / I / wanted / watch / film.

2. She / loves / football / but / she / not / want / watch / football matches / TV.

3. Although / the / film / late / I / will / see / it.

4. You / can / read / Harry Potter / library / or / you / can / borrow / and / read / it / home.

5. Hollywood / full / movie studios / and / movie / stars.


Lời giải chi tiết:

1. I turned to the Movie channel because I wanted to watch a film.

(Tôi chuyển sang kênh Movie vì tôi muốn xem phim.)

2. She loves football but she doesn't want to watch football matches on TV.

(Cô ấy yêu bóng đá nhưng cô ấy không muốn xem các trận bóng đá trên TV.)

3. Although the film is late, I will see it.

(Mặc dù bộ phim bị trễ nhưng tôi sẽ xem nó.)

4. You can read Harry Potter at the library or you can borrow and read it at home.

(Bạn có thể đọc Harry Potter tại thư viện hoặc bạn có thể mượn và đọc nó ở nhà.)

5. Hollywood is full of movie studios and movie stars.

(Hollywood có rất nhiều hãng phim và ngôi sao điện ảnh.)

Bài 2

Task 2: Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

(Hoàn thành câu sao cho nó không đổi nghĩa so với câu đã cho.)

Example:

I don't have a television in my bedroom.

→ There isn't any television in my bedroom.

(Ví dụ: Tôi không có tivi trong phòng ngủ của tôi. = Trong phòng ngủ của tôi không có tivi.)

1. There are three interesting films on VTV3 today.

2. You can visit Universal Studios where they make films in Hollywood.

 

3. My favourite programme on TV is cartoons.

4. A man in Sri Lanka watches TV more than any other man in the world.

5. 99% of households in America have at least one TV.

Lời giải chi tiết:

1. Today VTV3 has three interesting films

(Hôm nay VTV3 có ba bộ phim thú vị.)

2. The place where they make films in Hollywood is Universal Studios

(Nơi họ làm phim ở Hollywood là Universal Studios.)

3. I like cartoons best on TV

(Tôi thích nhất phim hoạt hình trên TV.)

4. Nobody in the world has watched TV as often as a man in Sri Lanka. 

(Không ai trên thế giới xem TV thường xuyên như một người dân ở Sri Lanka.)

5. Nearly all households in America have a TV

(Gần như tất cả các hộ gia đình ở Mỹ đều có TV.)

Bài 3

Task 3: Based on the information in the table, write a paragraph about the TV programme.

(Dựa vào bảng thông tin, viết một đoạn văn về chương trình TV.)

Lời giải chi tiết:

I like Cartoon Tom and Jerry on VTV1 channel. It’s on at 18:00. It’s about a cat. Its name is Tom and a little mouse. Its name is Jerry. Tom wants to catch Jerry to eat but he only hurts or competes with Jerry. I like Tom because it’s very stupid but funny and Jerry’s very intelligent and cool. 

Tạm dịch: 

Tôi thích Cartoon Tom và Jerry trên kênh VTV1. Nó chiếu vào lúc 18:00. Nó nói về một con mèo. Tên của nó là Tom và một con chuột nhỏ. Tên của nó là Jerry. Tom muốn bắt Jerry nhưng anh ta chỉ làm bị thương hoặc cạnh tranh với Jerry. Tôi thích Tom vì nó rất ngu ngốc nhưng hài hước và Jerry rất thông minh và tuyệt vời.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close