Writing - Trang 48 Unit 5 VBT tiếng anh 6 mới

Make the sentences using the words and phrases given

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Make the sentences using the words and phrases given (Tạo câu dung từ cho sẵn)

Lời giải chi tiết:

1. June/hot/may/but/July/the/hot

=> June is hotter than May but July is the hottest.

Tạm dịch: Tháng 6 nóng hơn tháng 5 nhưng tháng 7 nóng nhất.

2. Students/must/keep/schools/dean/beautiful.

=> Students must keep their school clean and beautiful.

Tạm dịch: Học sinh phải giữ cho trường của mình sạch và đẹp. 

3. Remember/bring/essential/travel items/your holiday/.

=> Remember to bring essential travel items in/during your holiday.

Tạm dịch: Nhớ mang theo những vật dụng du lịch thiết yếu trong / trong kỳ nghỉ của bạn.

4. Mr.phong/want/explore/coast/boat/.

=> Mr.Phong wants to explore coast by boat.

Tạm dịch: Mr.Phong muốn khám phá bờ biển bằng thuyền.

5. I / think/ Nha Trang / the nicest / beaches / visit/.

=> I think Nha Trang has the nicest beaches to visit.

Tạm dịch: Tôi nghĩ Nha Trang có những bãi biển đẹp nhất để ghé thăm.

6. What / weather / like / Sa Pa/?

=> What is the weather like in Sa Pa? 

Tạm dịch: Thời tiết ở Sa Pa như thế nào?

7. The Han River / flow / through/ Da Nang City/.

=> The Han River flows through Da Nang City.

Tạm dịch: Sông Hàn chảy qua thành phố Đà Nẵng.

8. We/ mustn't/ drive / the left / Viet Nam/.

=> We mustn’t drive on the left in Viet Nam.

Tạm dịch: Chúng tôi không được lái xe bên trái ở Việt Nam.

9. Who/ the strongest / your family/?

=> Who is the youngest in your family?

Tạm dịch: Ai là người trẻ nhất trong gia đình bạn?

10. There / not / many trees/ my neighborhood/.

=> There are not many trees in my neighborhood.

Tạm dịch: Không có nhiều cây trong khu phố của tôi.

Bài 2

Task 2: Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stay the same.

Lời giải chi tiết:

(Viết lại câu không làm thay đổi nghĩa)

1. There are lots of beautiful lakes in Viet Nam.

=> Viet Nam has a lot of beautiful lakes.

Tạm dịch: Việt Nam có rất nhiều hồ đẹp. 

2. Many tourists want to visit Sa Pa because of its fresh air.

=> Many tourists would like to visit Sa Pa because of its fresh air.

Tạm dịch:Nhiều khách du lịch muốn ghé thăm Sa Pa vì không khí trong lành.

3. Da Nang is smaller than Ha Noi, and Ha Noi is smaller than HCM City.

=>HCM City is the biggest of the three cities.

Tạm dịch: TP HCM là thành phố lớn nhất trong ba thành phố.

4. Our country doesn't have any deserts.

=>There aren't any deserts in our country.

Tạm dịch: Không có bất kỳ sa mạc nào ở nước ta.

5. No one is our class in taller than Vinh.

=>Vinh is the tallest person in our class.

Tạm dịch: Vinh là người cao nhất trong lớp chúng tôi.

6. Watching TV is more interesting than reading books.

=> Reading books is more boring than watching TV.

Tạm dịch: Đọc sách nhàm chán hơn xem TV.

7. My home village lies near the foot of the mountain.

=> My home village is located near the foot of the mountain

Tạm dịch: Ngôi nhà của tôi nằm gần chân núi

8. Mr Hung is Nam’s teacher.

=> Nam is Mr Hung’s student.

Tạm dịch: Nam là học sinh của thầy Hùng

9. Remember to do your homework.

=>  You must do you homework. 

Tạm dịch: Bạn phải làm bài tập về nhà.

10. Quang sits in front of Minh.

=> Minh sits behind Quang.

Tạm dịch: Minh ngồi ở sau Quang

Bài 3

Task 3: Imagine you are a tourist on vacation in a certain place/city in Viet Nam. Write a postcard to a friend about your trip. You need to cover the information about

(Hãy tưởng tượng em là một du khách du lịch đến thăm một nơi nào đó của Việt Nam. Hãy viết một tấm bưu ảnh gửi cho bạn em kể về chuyến đi của em. Em cần đề cập đến những thông tin về)

Lời giải chi tiết:

-  Place: name of the place you visit. 

-   How you feel about the people: friendly, hospitable, helpful, etc.

-  What the weather is like: warm, cold, windy, sunny, etc.

-  Who you meet/see: old friends, teachers, neighbors, relatives, etc.

- What you see: museums, libraries, parks, zoos, etc.

-  What you buy: souvenirs, books, photos, postcards, etc.

Gợi ý:

Dear Hoa,

I'm having a really good time in Ha Noi, the capital of Viet Nam. The people are hospitable and helpful and the weather has been wonderful: cool and sunny.

In Ha Noi, I visited some of my old friends, Lan and Mai. It was very nice to see them. We visited The History Museum and some art galleries in Hang Bai street and had lunch together at a vegetarian restaurant.

I bought a lot of souvenirs and postcards for you and other friends.

See you soon.

With love,

Hien

 

Tạm dịch:

Thân gửi Hoa,

Tôi đang có một thời gian thực sự tốt ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Người dân hiếu khách và hữu ích và thời tiết thật tuyệt vời: mát mẻ và đầy nắng.

Ở Hà Nội, tôi đã đến thăm một số người bạn cũ của tôi, Lan và Mai. Thật tuyệt khi thấy họ. Chúng tôi đến thăm Bảo tàng Lịch sử và một số phòng trưng bày nghệ thuật ở phố Hàng Bài và ăn trưa cùng nhau tại một nhà hàng chay.

Tôi đã mua rất nhiều đồ lưu niệm và bưu thiếp cho bạn và những người bạn khác.

Hẹn sớm gặp lại.

Với tình yêu,

Hiền 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close