Writing - Trang 16 Unit 2 VBT tiếng anh 6 mới

Make sentences using the words and phrases given (Tạo câu với từ cho sẵn)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Make sentences using the words and phrases given (Tạo câu với từ cho sẵn)

Lời giải chi tiết:

1. I / can / see / nice picture / behind / you /.

=>  I can see a nice picture behind you.

Tạm dịch: Tôi có thể thấy một bức tranh đẹp sau bạn.

2. They / move / to / new / apartment / next / week /.

=>  They are moving to a new apartment next week.

Tạm dịch: Họ chuẩn bị chuyển vào căn hộ mới tuần sau.

3. There / is / bed /and / wardrobe / in / my / bedroom /.

=>  There is a bed and a wardrobe in my bedroom.

Tạm dịch: Có một chiếc giường và một tủ quần áo trong phòng ngủ của tôi

4. The / clock / is / between / pictures /.

=>  The clock is between the pictures.

Tạm dịch:  Đồng hồ nằm giữa những bức tranh

5. The / cat / is / in front of / computer.

=>  The cat is in front of the computer.

Tạm dịch:  Chú mèo ở đối diện chiếc máy tính 

Bài 2

Task 2: Complete each sentence so that it means the same as the sentence above (Hoàn thành mỗi câu sau mà không làm thay đổi nghĩa câu đã cho)

Lời giải chi tiết:

1. There are many flowers our garden. (Có nhiều hoa trong vườn nhà tôi)

=>  Our garden has many flowers. (Vườn nhà chúng tôi có nhiều hoa)

2. The gardern is behind Linh's house.  (Khu vườn ở sau nhà của Linh)

=>  Linh's house is in front of the garden. (Nhà của Linh đối diện khu vườn)

3. My favourite room in the house is my bedroom. (Phòng yêu thích của tôi trong nhà là phòng ngủ của tôi)

=>  I like my bedroom best in the house. (Tôi thích phòng ngủ nhất trong nhà)

4. We have six chairs, a table, a television and a ceiling fan in our living room. (Chúng tôi có 6 chiếc ghế, 1 cái bàn, 1 tivi và 1 quạt trần trong phòng khách)

=>  There are six chairs, a table, a television and a ceiling fan in our living room. (Có 6 chiếc ghế, 1 cái bàn, 1 tivi và 1 quạt trần trong phòng khách)

5. I don’t have a computer in my room.  (Tôi không có máy tính trong phòng)

=>  There isn’t a computer in my room. (Không có máy tính trong phòng tôi)

Bài 3

Task 3: Write the correct version (Sửa lại cho đúng) 

From: mai@gmail.com

To: Mary@yahoo.com

Subject: My bedroom

hi mary

how are you now i’ll tell  you about my bedroom.

my bedroom is very large there are two chair a bed a wardrobe and a table in my bedroom the table is near the window.

there are some books and an English – Vietnamese dictionary on the table there are also some pens and pencils on it.

The bed is on the right of the room there are some stories and magazines on the bed the wardrobe is near the bed I have many clothes my clothes are all in the wardrobe the bookshelf is on the wall there are many books on it what about you tell me about your bedroom

write to me soon

best wishes

mai

Lời giải chi tiết:

 Đáp án:

From: mai@gmail.com

To: Mary@yahoo.com

Subject: My bedroom

Hi Mary,

How are you? Now I’ll tel you about my bedroom.

My bedroom is very large. There are two chairs, a bed, a wardrobe and a table in my bedroom. The table is near the window.

There are some books and an English – Vietnamese dictionary on the table. There are also some pens and pencils on it.

The bed is on the right of the room. There are some stories and magazines on the bed. The wardrobe is near the bed. I have many clothes. My clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is on the wall. There are many books on it. What about you? Tell me about your bedroom.

Write to me soon.

Best wishes,

Mai

 

Tạm dịch:

Từ: mai@gmail.com

Đến: Mary@yahoo.com

Chủ đề: Phòng ngủ của tôi

Chào Mary,

Bạn có khỏe không? Bây giờ tớ sẽ kể cho cậu nghe về phòng ngủ của tớ.

Phòng ngủ của tớ rất lớn. Có 2 chiếc ghế, một chiếc giường, một tủ quần áo và một cái bàn trong phòng. Cái bàn ở gần cửa sổ.

Có một vài quyển sách và một quyển từ điển Anh Việt trên bàn. Cũng có vài cái bút bi và bút chì trên đó.

Giường thì ở bên phải của phòng. Có vài quyển truyện và tạp chí ở trên giường. Tủ quần ở cạnh giường. Tớ có nhiều quần áo. Tất cả đều được để trong tủ. Giá sách treo ở trên tường. Có nhiều sách trên đó. Bạn thì thế nào? Kể cho tớ về phòng của bạn nhé.

Viết cho tớ sớm nhé.

Chúc cậu may mắn, 

Mai

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close