Reading - Trang 8 Unit 6 unit 7 VBT tiếng anh 6 mới

Put a word from the box in each gap to complete the following passage.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Put a word from the box in each gap to complete the following passage.

(Chọn một từ trong hộp điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau) 

in    football         films     turn    

television        important

pay        comfortable     cheap       over   

Television now plays such an (1) _________ role in so many people's life. First of all, (2) ________ is not only a convenient source of entertainment, but also rather a (3) ________ one. For a family of four, for example, it is more convenient as well as cheaper to sit (4) ________ at home than to go out. They don't have to (5) ________ for expensive seats at the theatre or (6) ________ the cinema. All they have to do is to (7) ________ a switch and they can see plays and (8) ________ of every kind and the latest exciting (9) ________ matches or tennis competitions all (10) ________ the world.


Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

Television now plays such an (1) important role in so many people's life. First of all, (2) television is not only a convenient source of entertainment, but also rather a (3) cheap one. For a family of four, for example, it is more convenient as well as cheaper to sit (4) comfortably at home than to go out. They don't have to (5) pay for expensive seats at the theatre or (6) in the cinema. All they have to do is to (7) turn a switch and they can see plays and (8) films of every kind and the latest exciting (9) football matches or tennis competitions all (10) over the world.

Tạm dịch:

Truyền hình bây giờ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của rất nhiều người. Trước hết, truyền hình không chỉ là một nguồn giải trí tiện lợi, mà còn có giá rẻ. Ví dụ, đối với một gia đình bốn người, sẽ thuận tiện hơn cũng như rẻ hơn khi ngồi thoải mái ở nhà hơn là đi ra ngoài. Họ không phải trả tiền cho những chiếc ghế đắt tiền tại nhà hát hoặc trong rạp chiếu phim. Tất cả những gì họ phải làm là bật công tắc và họ có thể xem các vở kịch và phim thuộc mọi thể loại và các trận đấu bóng đá hấp dẫn mới nhất hoặc các cuộc thi quần vợt trên toàn thế giới.

Bài 2

Task 2:  Read the conversation and answer the questions.

(Đọc đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi)

Lời giải chi tiết:

Lien: What's your favourite type of TV programme?

Peter: Cartoons.

Lien: Which cartoon do you like?

Peter: I like Tom and Jerry.

Lien: Who is the character you like best in the cartoon?

Peter: Certainly Jerry, the intelligent little mouse.

Lien: Do you like Hello Fatty?

Peter: Er … What is it about?

Lien: It's about a clever fox from the forest called Fatty and his human friend.

Peter: Is it interesting?

Lien: Yes. Millions of children around the world enjoy this cartoon.

Peter: Really?

Lien: Yes. It can both entertain and educate young audiences.

Peter: Thank you. I'll watch it.

Questions:

1. What's Peter's favourite programme?

=> Cartoons.

Thông tin: Lien: What's your favourite type of TV programme?

Peter: Cartoons.

2. Which cartoon does he like?

=> Tom and Jerry.

Thông tin: Lien: Which cartoon do you like?

Peter: I like Tom and Jerry

3. Does Peter know Hello Fatty?

=> No, he doesn't.

Thông tin: Lien: Do you like Hello Fatty?

Peter: Er … What is it about?

4. What's Hello Fatty about?

=> It's about a clever fox from the forest called Fatty and his human friend

Thông tin: Peter: Er … What is it about?

Lien: It's about a clever fox from the forest called Fatty and his human friend.

5. Why do millions of children around the world enjoy this cartoon?

=> Because it can both entertain and educate young audiences

Thông tin: Lien: Yes. Millions of children around the world enjoy this cartoon.

Peter: Really?

Lien: Yes. It can both entertain and educate young audiences

Tạm dịch:

Liên: Loại chương trình TV yêu thích của bạn là gì?

Peter: Phim hoạt hình.

Liên: Bạn thích phim hoạt hình nào?

Peter: Tôi thích Tom và Jerry.

Liên: Ai là nhân vật bạn thích nhất trong phim hoạt hình?

Peter: Chắc chắn là Jerry, con chuột nhỏ thông minh.

Liên: Bạn có thích Hello Fatty không?

Peter: Nó là về cái gì? 

Liên: Đó là về một con cáo thông minh từ khu rừng tên là Fatty và người bạn của anh ta.

Peter: Có thú vị không?

Liên: Có chứ. Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới thích phim hoạt hình này.

Peter: Thật sao?

Liên: Vâng. Nó có thể vừa giải trí vừa giáo dục khán giả trẻ.

Peter: Cảm ơn bạn. Tôi sẽ xem nó.

Bài 3

Task 3: Read a TV programme today. Then decide whether the following statements are true (T) or false (F). Correct the false information.

(Đọc chương trình ti vi hôm nay. Sau đó quyết định xem các nhận định sau đúng hay sai. Sửa lại)

VTV1:

05.25 Good Morning 

06.30 Population and Development

07.20 Cartoon: Tom and Jerry

08.00 TV series: Road of Life

09.00 News

09.15 Film: When the October Comes

10.15 Comedy: Mr. Bean

11.00 Music           

12.00 News

13.00 Film: The Beauty of Viet Nam

14.20 People's Army

16.15 Film: Titanic

20.00 Sport Comments

21.30 Folk Songs

22.30 Weather Forecast

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close