Writing - Trang 25 Unit 3 VBT tiếng anh 6 mới

Make questions for the underlined words. (Tạo câu hỏi cho từ được gạch chân)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Make questions for the underlined words.

(Tạo câu hỏi cho từ được gạch chân)

Lời giải chi tiết:

1. play football every afternoon after school.

(Tôi đá bóng mỗi buổi chiều sau khi tan học.)

=>    What do you do every afternoon after school? 

(Bạn làm gì mỗi buổi chiều sau khi tan học?)

2. My father is watching televion at the moment.

(Bố tôi đang xem ti vi)

=>    What is your father doing at the moment?

(Bố bạn đang làm gì?)

3. Yes. Mary does the housework. (Đúng vậy. Mary làm việc nhà.)

=>    Does Mary do the housework?

(Mary có làm việc nhà không?)

4. No. They don't like listening to music. They like watch films.

(Không. Họ không thích nghe nhạc. Họ thích xem phim)

=>    Do they like listening to music?

(Họ có thích nghe nhạc không?)

5. They are reading English stories.

(Họ đang đọc truyện tiếng Anh)

=>    What are they reading?

(Họ đang làm gì?)

Bài 2

Task 2Complete the sentences using the suggested words and phrases.  

(Hoàn thành câu sử dụng từ cho sẵn)

Lời giải chi tiết:

1. My friend/Peter/have/short/fair/hair/.

=>    My friend, Peter has a short fair hair.

Tạm dịch: Bạn của tôi, Peter có mái tóc ngắn màu vàng

2. What/sister/hair/like/?

=>    What is your sister’s hair like? 

Tạm dịch: Tóc của chị bạn như thế nào?

3. it/straight/long/black/hair/.

=>    It is straight, long, black hair.

Tạm dịch: Nó là mái tóc thẳng, dài, đen

4. her lips/red/.

=>    Her lips are red.

Tạm dịch: Đôi môi của cô ấy màu đỏ

5. My sister/understand/things/quick/and easy/.

=>    My sister understands things quickly and easily.

Tạm dịch: Chị gái tôi hiểu mọi thứ một cách nhanh chóng và dễ dàng

Bài 3

Task 3: Write about Lena using the suggested words. (Viết về Lena dựa vào từ đã cho)

lovely/ oval face/ brown eyes/ red lips/ long/ fair/ hair/ clever/ hard - working/.

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

Lena is a lovely girl. She has an oval face. Her eyes are brown. She has thin red lips. She has long fair hair. She looks very clever. She is hard – working girl so everybody loves her so much.

Tạm dịch:

Leno là một cô gái đáng yêu. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan. Đôi mắt của cô ấy màu nâu. Cô ấy có đôi môi mỏng màu đỏ. Mái tóc của cô ấy dài và màu vàng. Cô ấy trong rất thông minh. Cô ấy rất chăm chỉ nên mọi người rất yêu quý cô ấy.  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close