Viết văn bản nội quy thư viện lớp 10

NỘI QUY VIỆC SỬ DỤNG THƯ VIỆN Ở TRƯỜNG HỌC 1. Bạn đọc của Thư viện Các thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường, các em học sinh trong toàn trường đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Phòng GD & ĐT ….                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường ……                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  


NỘI QUY VIỆC SỬ DỤNG THƯ VIỆN Ở TRƯỜNG HỌC

1. Bạn đọc của Thư viện

Các thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường, các em học sinh trong toàn trường đều có quyền sử dụng vốn tài liệu thư viện phù hợp với nội quy thư viện.

2. Trách nhiệm của bạn đọc

a) Khi vào Thư viện:

- Báo cáo với cán bộ phụ trách thư viện lớp đang theo học, họ và tên của giáo viên chủ nhiệm trước khi vào thư viện.

- Gửi, để cặp, túi, vật dụng cá nhân khác và phương tiện đi lại vào đúng nơi quy định. Bạn đọc có trách nhiệm tự quản lý tiền, các tư trang và các giấy tờ cá nhân có giá trị khác.

b) Trong Thư viện:

- Chấp hành đúng các quy định của Thư viện về việc sử dụng tài liệu Thư viện.

- Thực hiện nếp sống văn minh: Đi nhẹ, nói khẽ, không gây ồn, không có các hành vi thiếu văn hóa khác làm ảnh hưởng đến trật tự chung và môi trường, cảnh quan Thư viện.

- Bảo vệ tài sản của Thư viện:

+ Giữ gìn, bảo quản tài liệu: Không được đánh tráo, chiếm dụng, làm mất, cắt xén hoặc làm hư hại tài liệu;

+ Giữ gìn bàn ghế, giá, tủ, máy móc, trang thiết bị và các vật dụng khác của Thư viện.

- Không được vào các khu vực dành riêng cho nhân viên Thư viện nếu không có nhiệm vụ.

c) Khi ra khỏi thư viện:

- Phải trả lại các tài liệu đã mượn (trừ những tài liệu được phép mượn về nhà theo quy định của Thư viện).

- Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi Thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

3. Sử dụng tài liệu Thư viện

Để đọc tại chỗ hoặc mượn tài liệu về nhà, bạn đọc phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ Thư viện, Chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

a) Đọc tại chỗ

- Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 3 tài liệu; đối với phòng đọc tự chọn, bạn đọc được phép trực tiếp lựa chọn tài liệu trên giá sách;

- Không được phép tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc;

- Không sử dụng các thiết bị máy móc dành riêng cho bạn đọc quá thời gian quy định của Thư viện.

b) Mượn về nhà

- Mỗi lần được mượn tối đa 03 bản sách (trong đó sách văn học không quá 02 bản) với thời hạn 07 ngày. Quá thời hạn đó, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp tục, bạn đọc phải đến gia hạn; mỗi lần gia hạn được thêm 03 ngày và không quá 02 lần.

c) Sử dụng hệ thống tra cứu

- Bộ máy tra cứu của Thư viện gồm hệ thống mục lục truyền thống, các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến;

- Khi sử dụng bộ máy tra cứu truyền thống như hệ thống mục lục, các hộp phích chuyên đề, bạn đọc không được xé phích, rút phích ra khỏi ô phích; Khi sử dụng bộ máy tra cứu hiện đại như các cơ sở dữ liệu, mục lục đọc máy công cộng trực tuyến, bạn đọc phải tuân theo chỉ dẫn, quy định của Thư viện; Không sử dụng máy tính tra tìm thông tin vào mục đích khác.

d) Sao chụp tài liệu trong thư viện

Bạn đọc được phép sao chụp tài liệu theo quy định của Thư viện.

4. Xử lý vi phạm

Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị một trong những hình thức xử lý sau:

a) Thu hồi thẻ Thư viện tạm thời hay vĩnh viễn; Xử lý hành chính và bồi thường thiệt hại bằng hiện vật hoặc bằng tiền các trường hợp sau:

- Mượn tài liệu quá thời hạn quy định;

- Sao chụp trái phép tài liệu Thư viện;

- Làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu và các tài sản khác của Thư viện;

- Vi phạm nội quy Thư viện;

Mức phạt và bồi thường theo quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa - Thông tin và các quy định khác của Pháp luật trong lĩnh vực này.

b) Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của Thư viện, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện

Thư viện có trách nhiệm thông báo Nội quy tới tất cả bạn đọc. Bạn đọc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định trong Nội quy này.

…, ngày … tháng … năm …

Hiệu trưởng                                                   Cán bộ phụ trách thư viện

(Ký tên, đóng dấu)                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu 2

Phòng GD & ĐT ….                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường ……                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NỘI QUY THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC 

Thư viện là nơi cung cấp và lưu trữ sách giáo khoa, sách tham khảo, báo, tạp chí, tranh ảnh, bản đồ phục vụ dạy và học. Vì vậy mỗi giáo viên, học sinh cần thực hiện tốt những nội quy sau:
I.ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN:
1.Đăng ký mượn trả sách giáo khoa, sách tham khảo, tranh ảnh, bản đồ theo lịch của thư viện, theo đúng thời gian quy định.
2. Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản sách trong thư viện, không làm mất sách, không làm nhàu nát, không mang báo, tạp chí ra khỏi phòng thư viện.
3. Khi đọc sách, báo tại phòng thư viện xong phải bàn giao cho cán bộ phụ trách thư viện để quản lý và sắp xếp lại.
4. Mỗi giáo viên có trách nhiệm cùng cán bộ phụ trách thư viện quản lý và sử dụng hiệu quả phòng đọc.
II.ĐỐI VỚI HỌC SINH:
1.Học sinh đến đọc sách phải xuất thẻ và thực hiện theo yêu cầu của người phụ trách thư viện.
2. Không cho người khác mượn thẻ. Nếu mất thẻ phải báo ngay cho cán bộ biết để theo dõi kịp thời.
3. Trả mượn sách đúng thời gian quy định.
4. Tuyệt đối không gạch xóa, không viết vào sách, không xén tranh ảnh trong sách.
5. Thực hiện nếp sống văn hóa trong phòng đọc, trật tự không nói chuyện, xê dịch bàn ghế, giữ gìn vệ sinh chung.
6. Bạn đọc làm mất sách, rách hoặc hư hỏng phải bồi thường và chịu kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.
7. Bạn đọc có trách nhiệm xây dựng phòng đọc nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn.

Mẫu 3

Phòng GD & ĐT ….                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường ……                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

NỘI QUY THƯ VIỆN

Điều 1: Sách báo thư viện là tài sản chung của tập thể. Mọi người có nhiệm vụ bảo quản giữ gìn cẩn thận

Điều 2: Giữ im lặng, trật tự tại thư viện

Điều 3: Khi mượn và đọc sách, yêu cầu bạn đọc trình thẻ thư viện và ghi phiếu yêu cầu sau khi chọn sách

Điều 4: Sách mượn về nhà phải hoàn trả đúng thời gian quy định, thời hạn 1 tuần, không để rách bìa

Điều 5: Báo tạp chí đọc tại thư viện

Điều 6: Cặp, sách, mũ, nón để đúng nơi quy đinh

Điều 7: Trước khi rời thư viện phải xếp lại ghế ngồi, sách báo trả lại đúng vị trí khi mượn

Điều 8 : Sách làm mất, hư bồi thường theo quy định chung, khi chuyển đổi công tác hay nghỉ việc phải hoàn trả sách đã mượn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Toàn bộ sách, báo tài liệu của thư viện được phản ánh đầy đủ qua hệ thống mục lục chữ cái và mục lục phân loại

1. Muốn tìm một tên sách, báo tạp chí hay một tác giả đã biết, học sinh tìm đến mục lục chữ cái ở các ô thích hợp theo mẫu tự A, B, B…bắt đầu của họ và tên tác giả hoặc tên sách

2. Muốn tìm tài liệu về các ngành khoa học, học sinh cần tìm ở các mục lục phân loại theo các ký hiệu thích hợp ở các ô phích

3. Các phích trong mục lục đã được sắp xếp theo thứ tự bạn đọc chỉ cần lật nhẹ các phích để tìm, tránh làm xáo trộn vị trí hoặc rút phích ra ngoài

4. Chọn được tài liệu rồi, bạn đọc cần làm phiếu yêu cầu để mượn sách

Soạn thảo một bản nội quy về việc sử dụng thư viện của lớp

  Hiệu trưởng                                                   Cán bộ phụ trách thư viện

(Ký tên, đóng dấu)                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close