Tổng hợp các cách mở bài cho bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ lớp 10

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng tâm sự: “Nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành mật ngọt”. Có lẽ chính vì thế tác phẩm ... ra đời với tất cả những thương quý của nhà thơ... và cả những ánh ngời trên trang sách."

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng tâm sự: “Nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành mật ngọt”. Có lẽ chính vì thế tác phẩm ... ra đời với tất cả những thương quý của nhà thơ... và cả những ánh ngời trên trang sách.

Mẫu 2

Có những tác phẩm đã thuộc về quá khứ nhưng những gì mà nó để lại vẫn còn giá trị cho hiện tại và tương lai. Tác phẩm….. của nhà thơ….. là một trường hợp như thế. Đọc tác phẩm, tôi thực sự ấn tượng với đoạn trích…..Đây cũng là đoạn trích thể hiện rõ…. ( đưa vấn đề nghị luận phụ trên đề vào. Ví dụ: phong cách nghệ thuật, cách nhìn, quan niệm về con người, …)

Mẫu 3

Nếu thơ ca là tiếng vọng của lòng người vào năm tháng thời gian, để thương để nhớ lại cho đời thì bài thơ X của nhà thơ Y là một trường hợp như vậy. Đọc bài thơ, tôi thực sự bị đoạn thơ “….” hấp dẫn, không thể cưỡng lại sự mê hoặc của nó. Đây cũng là đoạn thơ cho thấy…..( đưa vấn đề nghị luận phụ trên đề vào. Ví dụ: cảm hứng lãng mạn; tinh thần bi tráng; tính dân tộc đậm đà;việc sử dụng chất liệu văn hóa, văn học dân gian …)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close