Viết bài văn Nghị luận về vấn đề: Tranh chấp biển Đông lớp 10

I.Dàn ý chi tiết 1. Mở Bài - Tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay đang có những diễn biến phức tạp đe dọa trực tiếp đến chủ quyền lãnh thổ của dân tộc.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

1. Mở Bài

- Tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay đang có những diễn biến phức tạp đe dọa trực tiếp đến chủ quyền lãnh thổ của dân tộc.

2. Thân Bài

-Tình hình biến đảo? Nhận thức về tình hình?

+ Biển đảo Việt Nam trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của người Việt Nam. Điều này đã được chứng minh bằng lịch sử và các tài liệu khoa học.

+ Tuy nhiên những năm gần đây, Trung Quốc đã có nhiều hành động xâm hại đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam: bắt ngư dân Việt làm ăn, tấn công các tàu Việt trên vùng biển của chính Việt Nam, ngang ngược xây dựng thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa...

+ Những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam

- Vai trò của Biển Đông đối với Việt Nam và các nước thuộc khu vực Biển Đông

+Biển Đông đóng vai trò quan trọng, là tuyến phòng thủ hướng đông của đất nước. 

+ Là nguồn sống của những tỉnh ven biển. 

- Biện pháp để bảo vệ Biển Đông

+ Xây dựng lực lượng bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển vững mạnh, chủ động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia, dân tộc trên biển từ sớm, từ xa.

+ Không ngừng chăm lo, củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc, sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, đảo, làm cơ sở cho việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo

+Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo

- Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ và phát triển tài nguyên đất nước

+ Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thanh niên, học sinh cần nghiên cứu và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng chủ quyền biển đảo và giá trị to lớn chủ quyền mà ông cha ta đã đổ xương máu để xây dựng

+ Thanh niên cần hưởng ứng tích cực các diễn đàn hợp pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, khẳng định chủ quyền biển đào của Việt Nam trên các diễn đàn, đồng thời kịch liệt lên án và đấu tranh tham gia ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

+ Sẵn sàng chuẩn bị tinh thần tham gia trực tiếp vào công cuộc giữ gìn biển đảo quê hương bằng tất cả những gì mình có thể.

3. Kết Bài

- Biển đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc được cha ông truyền lại. Trách nhiệm của tuổi trẻ nói riêng là ra sức gìn giữ toàn vẹn phần lãnh thổ này như lời Bác Hồ năm xưa đã dặn "các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước".

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay đang có những diễn biến phức tạp đe dọa trực tiếp đến chủ quyền lãnh thổ của dân tộc. Trước tình hình căng thẳng của biển Đông, “Thanh niên cần làm gì để bảo vệ Tố quốc?”, là câu hỏi nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn trẻ khi đề cập đến thời sự biển Đông.

Biển đảo Việt Nam trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của người Việt Nam. Điều này đã được chứng minh bằng lịch sử và các tài liệu khoa học. Các tư liệu khoa học và pháp lý được công bố hiện nay, đều thể hiện quá trình khai phá, chiếm hữu và thực thi chủ quyền liên tục của Việt Nam suốt chiều dài lịch sử. Tuy nhiên những năm gần đây, Trung Quốc đã có nhiều hành động xâm hại đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam: bắt ngư dân Việt làm ăn, tấn công các tàu Việt trên vùng biển của chính Việt Nam, ngang ngược xây dựng thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa…

Những hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam; vi phạm Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10/2011; trái với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và Tuyên bố cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp.

Hành động của thanh niên hiện nay: Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thanh niên, học sinh cần nghiên cứu và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiêng liêng chủ quyền biển đảo và giá trị to lớn chủ quyền mà ông cha ta đã đổ xương máu để xây dựng; về lịch sử Việt Nam đặc biệt là lịch sử địa lý liên quan đến chủ quyền biển đảo, về lịch sử hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… tìm hiểu rõ chính sách ngoại giao nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề biển Đông cũng như nội dung của luật pháp, chế độ pháp lý của các vùng biển theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982.

Thanh niên cần hưởng ứng tích cực các diễn đàn hợp pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên các diễn đàn, đồng thời kịch liệt lên án và đấu tranh tham gia ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Điều quan trọng nữa là không ngừng tu dưỡng phẩm chất người Việt Nam mới, tích cực tham gia xây dựng đất nước giàu mạnh, có định hướng lý tưởng yêu nước và đoàn kết thì chúng ta sẽ kết nối khối sức mạnh lớn đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bên cạnh đó sẵn sàng chuẩn bị tinh thần tham gia trực tiếp vào công cuộc giữ gìn biển đảo quê hương bằng tất cả những gì mình có thể.

Biển đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc được cha ông truyền lại. Trách nhiệm của tuổi trẻ nói riêng là ra sức gìn giữ toàn vẹn phần lãnh thổ này như lời Bác Hồ năm xưa đã dặn “các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”.

Bài siêu ngắn Mẫu 2

Biển đảo Việt Nam, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là mảnh đất thiêng liêng và quý báu của dân tộc. Sự quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo trở nên càng trọng yếu. Trong thời kỳ gần đây, Trung Quốc đã thực hiện nhiều hành động xâm phạm chủ quyền, từ việc bắt giữ ngư dân Việt Nam đến việc xây dựng thành phố trên quần đảo Hoàng Sa.

Thế hệ thanh niên cần hiểu rõ về lịch sử, chủ quyền, và giá trị lớn lao của biển đảo Việt Nam. Cần tìm hiểu về chính sách ngoại giao, các thoả thuận, và luật pháp liên quan để có cái nhìn toàn diện về vấn đề biển Đông. Đồng thời, quan trọng hơn, thanh niên cần tích cực tham gia các diễn đàn, truyền thông để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Đối với thanh niên, họ có trách nhiệm truyền đạt thông điệp về tình yêu quê hương, giữ gìn biển đảo bằng cách tận dụng mọi phương tiện truyền thông, đặc biệt là internet. Sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa thanh niên là chìa khóa quan trọng để chống lại những hành động xâm lược.

Thanh niên cũng có trách nhiệm động viên, tiếp sức cho các người lính biển đảo. Việc gửi thư, chia sẻ động viên không chỉ giúp tăng cường tinh thần cho những người lính mà còn thể hiện lòng đoàn kết và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ.

Quan trọng nhất, thanh niên cần tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất cá nhân để trở thành những người hiểu biết, yêu nước, và sẵn sàng đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước. Chúng ta đồng lòng, chung sức bảo vệ biển đảo Việt Nam, không để bất kỳ thách thức nào làm yếu đuối chủ quyền của chúng ta.

Bài siêu ngắn Mẫu 3

Hiện nay, vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam chính là một trong những vấn đề nhạy cảm, mang tính thời sự, chính trị quốc gia. Theo như thời sự báo đài đưa tin, Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền của Việt Nam: kẻ đường lưỡi bò, đặt giàn khoan tùy tiện hay đưa tàu thuyền vào biển VN. Dưới nỗ lực đàm phán và giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phía VN đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động như vậy vì nó là vi phạm công ước quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng đưa ra được những bằng chứng chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Hơn nữa, các quốc gia bạn bè cũng lên tiếng về hành động vi phạm chủ quyền vô căn cứ của Trung Quốc. Về phía nhân dân, cả nước VN chung lòng thống nhất hướng về biển đảo, hướng về với lòng biết ơn những người lính hải đảo đang hy sinh thầm lặng từng ngày bảo vệ chủ quyền đất nước. Tuy nhiên, có 1 bộ phận nhỏ người dân thiếu hiểu biết, bị các đối tượng xấu kích động, xúi giục gây nên bạo loạn ở 1 số vùng. Có thể nói, đây chính là vấn đề nhạy cảm của quốc gia nên theo em, đối với vấn đề biển đảo VN, người dân cần có tinh thần cảnh giác trước các đối tượng xấu lợi dụng kẽ hở chính trị của VN mà phản động, người dân cần đoàn kết chung lòng yêu nước bằng tinh thần yêu nước sáng suốt, trong sạch. Đồng thời, hoạt động tuyên truyền để tình yêu biển đảo được thấm nhuần trong tư tưởng của biết bao thế hệ trẻ. Tóm lại, vấn đề chủ quyền biển đảo của VN chính là một trong những vấn đề mà nhà nước cần đấu tranh về lâu, về dài và cần sự đoàn kết của nhân dân VN.

Bài tham khảo Mẫu 1

Việt Nam là một đất nước giàu đẹp không chỉ về truyền thống văn hóa lịch sử, nếp sống của con người mà còn nổi tiếng về tài nguyên thiên nhiên. May mắn có được sự ưu ái của thiên nhiên giúp cho đất nước có hệ thống sinh học phong phú, đa dạng, hệ sinh thái rừng và không kém phần quan trọng đó là có nhiều đảo, quần đảo và nằm trong khu vực có Biển Đông đi qua. Điều này giúp cho chúng ta có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế nhưng cũng mang lại nhiều bất lợi mà chúng ta không ngờ đến.

Biển Đông là một vùng biển rộng lớn, là một biển rìa lục địa và cũng là một phần của Thái Bình Dương. Biển Đông có tên tiếng anh là South China Sea, đứng thứ tư thế giới về diện tích với diện tích khoảng 3.447.000 km2. Biển Đông có nhiều đảo và quần đảo trực thuộc, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong nhiều thế kỉ qua, mang giá trị kinh tế lớn cho các quốc gia trong khu vực, và là tuyến đường giao thông quan trọng giữa các nước. Vịnh Bắc Bộ cũng trực thuộc Biển Đông, bao chứa hàng nghìn đảo lớn nhỏ, trong đó có Vịnh Hạ Long nổi tiếng về sự kì vĩ và vẻ đẹp nên đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Biển Đông có hệ sinh thái phong phú với nhiều hải sản mang giá trị kinh tế cao, là nguồn thu nhập chính của ngư dân các vùng ven biển. Ngoài ra, đây còn là tuyến đường giao thông, có giá trị thương mại, du lịch, quốc phòng quan trọng của dân tộc. Biển Đông mang lại lợi ích to lớn như thế nhưng hiện nay con người lại đang rút mòn sự sống của nó bởi chất thải, những nguồn chất thải độc hại được xả thẳng xuống biển khiến cho nước biển ngày càng bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sinh cảnh và hệ sinh thái biển.

Rồi chưa dừng lại ở đó, vì lòng tham vô đáy của con người mà dẫn đến nhiều xung đột để thu lợi ích về tay mình. Cụ thể là dạo gần đây nước láng giềng Trung Quốc đã không từ bỏ thủ đoạn để công kích, quấy phá hoạt động của chúng ta ở Biển Đông nhằm đạt được mục đích xấu xa của chúng. Đúng vậy, lòng tham của con người là không đáy, khi đã có được thứ này con người ta lại càng muốn nhiều hơn nữa và điều này hoàn toàn đúng với Trung Quốc. Là một nước phát triển và được mệnh danh là nước đông dân nhất thế giới thế nhưng Trung Quốc lại ỷ người đông thế mạnh đem vũ lực và sự hùng mạnh về kinh tế, chính trị để gây phá nước láng giềng. Chúng đã thành công trong việc dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của chúng ta nhưng vẫn chưa đủ, vì vậy, những con người tham lam ấy lại tiếp tục giở thủ đoạn nhằm chiếm đoạt nốt quần đảo Trường Sa. Vấn đề vẫn chưa dừng lại ở đó mà còn trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan rồi có hàng loạt các hành động gây hấn ở vùng biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam để đẩy nước ta vào cuộc chiến tranh tàn khốc. Chính phủ Trung Quốc đưa nhiều tàu quân sự, tàu chiến vào vùng biển Việt Nam để kích động gây chiến tranh, gây áp lực bằng quân sự chưa đủ chúng còn chống phá ngư dân Việt Nam không cho họ khai thác thủy, hải sản. Quân địch gây sự trên ngay chính vùng biển thuộc chủ quyền của chúng ta. Chúng giở thủ đoạn kích động người dân Việt Nam, yêu cầu chính quyền ta có biện pháp chống trả thế nhưng với tài quân sự và bộ óc chiến lược của mình chúng ta đã xử lý đúng đắn khiến cho Trung Quốc thất vọng vì không đạt được mục đích của mình. Lòng tham của Trung Quốc không bao giờ ngừng lại và chúng vẫn giữ suy nghĩ xâm chiếm Biển Đông bằng mọi cách.

Các vấn đề liên quan đến chủ quyền Biển Đông vẫn tiếp diễn và dường như chưa có hồi kết, nhưng chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác và tỉnh táo tránh để kẻ thù đạt được mục đích. Như đã biết từ xưa đến giờ Trung Quốc luôn có ý định lăm le xâm lược nước ta, chún có âm mưu chiếm đoạt, đồng hóa nhân dân ta nhưng không thành. Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, người dân Việt Nam luôn phải đấu tranh để giành lại độc lập tự do vốn có của mình và những nỗ lực ấy đã được đáp lại bằng hòa bình dân tộc. Nhưng khi đã giành được độc lập tự do, chúng ta vẫn phải tỉnh táo và đề cao cảnh giác với "Người hàng xóm tham lam". Trung Quốc có nhiều âm mưu, thủ đoạn nhằm chống phá kinh tế của nước ta, chúng khiến những người dân hạn hẹp về kiến thức bị mất trắng, thua lỗ trong chăn nuôi hay trồng trọt bằng cách đẩy mạnh giá sản phẩm lên rồi khi người dân đổ xô vào mặt hàng đấy thì lập tức không thu mua khiến người dân mất trắng. Bởi vậy việc giáo dục kiến thức cho người dân là rất quan trọng, giúp họ tránh được những "cú lừa" của kẻ thù. Biển Đông mang lại giá trị quan trọng cho quốc gia vậy nên mỗi người cần có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, tích cực, hăng say học tập và rèn luyện để có đủ hiểu biết trước những âm mưu kẻ thù. Chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để sẵn sàng bảo vệ tổ quốc khi vấn đề tranh chấp biển đảo nổ ra. Tích cực sống lành mạnh, bảo vệ môi trường biển đảo, phát triển hệ sinh thái biển cũng là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta.

Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những giá trị to lớn, rừng vàng, biển bạc là những giá trị to lớn mà chúng ta cần phải gìn giữ và phát triển. Ngoài bảo vệ biển, chúng ta cũng cần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng quý giá, đó là lá phổi xanh của trái đất giúp chúng ta có bầu không khí trong lành và khỏe mạnh. Trong thời đại mới, trách nhiệm của mỗi người là rất quan trọng vì vậy hãy học tập để trở thành người hiểu biết, có tri thức góp phần xây dựng nước nhà. Là một học sinh, em tự nhận thấy trách nhiệm của mình là phải không ngừng học tập để nâng cao hiểu biết, có cơ hội hòa nhập để quảng bá vẻ đẹp của đất nước, giao lưu kết bạn với bạn bè năm châu để mở rộng kiến thức phục vụ nước nhà.

Bài tham khảo Mẫu 2

“Rừng vàng biển bạc” có lẽ là từ thích hợp nhất khi viết về tài nguyên của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Nằm trong vị trí chiến lược quân sự trong vùng Đông Nam Á với diện tích rộng khoảng 331,686 km2, chủ quyền thiêng liêng được hợp thành từ vùng trời , vùng đất và vùng biển. Có thể nói rằng việc giữ gìn chủ quyền dân tộc mà đặc biệt là vùng biển Đông luôn là nhiệm vụ thiết yếu của thế hệ trẻ nước ta trong bối cảnh hiện nay.

Với vùng biển rộng lớn dài 3260km trải dài từ Bắc chí Nam, bao quanh biển là hơn 3000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau trong đó có 2 quần đảo chính là Hoàng Sa và Trường sa diện tích khoảng 1 triệu km. Biển Đông mang lại nguồn hải sản phong phú 4 mùa, tập trung các loại hải sản bổ dưỡng giàu giá trị kinh tế cao như mực,tôm, hải sâm, bào ngư…. Không chỉ có thế xung quanh bờ biển và sâu thẳm trong lòng thềm lục địa là các loại khoáng sản vô cùng quý hiếm như titan, cát trắng, dầu khí mang lại tiềm lực kinh tế cao cho nước ta về mặt khoáng sản.

Du lịch biển cũng là một trong những thế mạnh của nước ta với những bãi tắm đẹp thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm. Dọc bờ biển là sự bồi đắp của các cửa sông, có thể xây dựng các cảng biển lớn phát triển giao thông vận tải biển.

Biển Đông đóng vai trò quan trọng việc phát triển các ngành của nước ta hiện nay như về kinh tế , xã hội và an ninh quốc phòng. Đem lại việc làm và thu nhập cho hàng nghìn ngư dân. Biển đảo nước ta là tiền đề tiền tiêu bảo vệ đất liền, hệ thống để nước ta tiến sâu vào biển và đại dương, khai thác tốt các nguồn lợi về thủy hải sản. Biển Đông cơ sở để khẳng định chủ quyền về biển và thềm lục địa của nước ta.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành phát triển kinh tế xã hội tương lai đất nước, biển Đông còn là nhân chứng của 1 quá trình lịch sử lâu đời của cha ông đã kiên cường bảo vệ hết mình trong các cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc, là nền văn hóa xứ sở. Tạo lập không gian sinh tồn, hình thành nền văn hóa biển, gắn kết mối quan hệ ngoại giao với các nước thông qua con đường giao thương trên biển. Biển Đông với hệ sinh thái vô cùng phong phú, là niềm tự hào kì thú đối với bạn bè năm châu quốc tế.

Thế nhưng hiện nay tình hình biển Đông đang dần có xu hướng trở nên phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho nước ta vì biển Đông rộng lại chung với nhiều nước đặc biệt các nước lớn giáp danh nên rất khó để chúng ta khai thác biển Đông 1 cách hiệu quả nhất. Khai thác phải đi đôi với bảo vệ, hòa hảo với tình hữu nghị giữa các nước quả thực là 1 vấn đề khó trong việc phát triển kinh tế biển.

Biển Đông đang bị đe dọa nghiêm trọng về vấn đề về ô nhiễm môi trường. Theo số liệu thống kê hiện nay có hàng năm có tới 70% các chất thải đổ ra môi trường biển, hầu hết có nguồn gốc từ các nhà máy xí nghiệp nơi đất liền. Các chất thải dường như chưa được qua xử lí, được xả trực tiếp ở các kênh rạch sông ngòi rồi ngầm đổ trực tiếp ra biển. Vụ việc các công ty công nghiệp không xử lí nước thải đã thải trực tiếp ra biển gây nên sự tổn hại nghiêm trọng đến vùng biển của Việt Nam với hàng nghìn tấn cá biển chết hàng năm, ô nhiễm nặng nề tầng đáy biển. Hàng trăm nghìn hộ dân sống bằng nghề bám biển rơi vào tình trạng lao đao, thiệt hại kinh tế hàng trăm tỉ đồng, liên tiếp các tỉnh miền trung giáp biển chịu thiệt hại vì sự thiếu ý thức bảo vệ môi trường biển của các công ty này.

Ngoài ra còn có một bộ phận ý thức kém của một số khách du lịch biển xả rác bừa bãi, tiện tay vứt những túi nilon, chai nhựa khi đi tắm biển, tham quan, họ vô tư không coi trọng hệ sinh thái biển. Làm mất mĩ quan của khu vực rất nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến người khác và môi trường biển của các tỉnh.

Là thế hệ trẻ tương lai của đất nước, còn đang ngồi trên ghế nhà trường chúng ta phải không ngừng học tập nghiên cứu về chủ quyền biển đảo, giá trị lịch sử của biển Đông mà ông cha ta đã phải đổ máu hi sinh để bảo vệ. Học tập thật tốt, chủ động tìm hiểu về các vấn đề về lịch sử, địa lý liên quan trực tiếp đến vấn đề biển đảo, đặc biệt về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhà trường nên tổ chức cho các học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về biển đảo để từ đó giáo dục thêm về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Nắm rõ các chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước về ngoại giao , pháp luật ở biển Đông, khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Lên án và đấu tranh phù hợp với các hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo, liên tục cập nhật tình hình khu vực trong và ngoài nước về xu hướng phát triển kinh tế biển.

Rèn luyện tu dưỡng đạo đức, có lý tưởng yêu nước rõ ràng, phát triển sự đoàn kết tạo thành sức mạnh lớn bảo vệ biển Đông, tham gia tích cực các phong trào Đoàn và các cuộc thi liên quan về biển đảo Việt Nam. Sẵn sàng tinh thần nhận và hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ chủ quyền ở biển Đông. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ tổ quốc.

Có ý thức giữ gìn môi trường đặc biệt là môi trường biển không xả rác bừa bãi ở những nơi công cộng nhất là ở các khu du lịch, bãi tắm.

Có thái độ thận trọng, cảnh giác với những lời lẽ xuyên tạc về chủ quyền biển đảo, không tham gia các cuộc biểu tình chống phá Đảng và nhà nước, có lời lẽ thận trọng khi tham gia các diễn đàn và bình luận trên internet về các vấn đề về an ninh biển đảo khu vực.

Biển Đông là một phần máu thịt không thể tách rời của chủ quyền đất nước Việt Nam thân yêu, chính vì thế mà mỗi cá nhân hay tập thể dù có đi đâu hay làm gì đi chăng nữa hãy luôn nhớ và không ngừng chung tay góp sức để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Chủ quyền ấy đã được gây dựng từ ngàn năm, là thế hệ trẻ chúng ta phải biết tiếp nối và phát triển hơn nữa truyền thống anh hùng bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc. Giống như bài thơ : “Tổ quốc nhìn từ biển” của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã khẳng định.

“ Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi”.

Bài tham khảo Mẫu 3

Việt Nam, quê hương tươi đẹp, nổi tiếng với truyền thống văn hóa và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Sự hảo ái của thiên nhiên đã ban tặng cho đất nước chúng ta hệ sinh thái đa dạng và nhiều đảo, quần đảo nằm trong khu vực Biển Đông. Những ưu điểm này mang lại cơ hội phát triển kinh tế nhưng cũng đồng thời đặt ra những thách thức không ngờ.

Biển Đông, vùng biển rộng lớn và là một phần của Thái Bình Dương, có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vùng biển này không chỉ quan trọng về kinh tế mà còn là tuyến đường giao thông quan trọng, đồng thời nơi có hệ sinh thái phong phú và giá trị thương mại, du lịch lớn. Tuy nhiên, ô nhiễm do chất thải và xung đột chủ quyền là những vấn đề cần được chú ý.

Thách thức lớn nhất hiện nay là lòng tham vô đáy của Trung Quốc, nước láng giềng đang thực hiện những hành động gây hấn ở Biển Đông. Họ không chỉ chiếm quần đảo Hoàng Sa mà còn thực hiện các động thái đe dọa, gây áp lực và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc không ngần ngại sử dụng vũ lực và chiến thuật kinh tế để đạt được mục đích của mình. Chúng ta cần giữ cảnh giác và đoàn kết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trước âm mưu của kẻ thù.

Hành động vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc ngang nhiên xây dựng dàn khoan HD 981, xây dựng TP Tam Sa ngay trên quần đảo Hoàng Sa và không xem luật biển đảo ra gì và vô cớ bắt ngư dân và tấn công tàu đánh cá của dân ta ngay trên chính vùng biển nước ta chiếm đóng để muốn biến biển đảo nước ta làm đường lưỡi bò.

Nhấn mạnh hành vi xâm phạm nghiêm trọng của Trung Quốc về việc vi phạm thỏa thuận đã ký kết: Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo và giải quyết các vấn đề biển đông giữa Việt Nam và Trung Quốc tháng 10/20211, tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông

Sự phẫn nộ, không hài lòng, lên án phê phán thái độ ngang nhiên cậy quyền về hành vi lấn chiếm biển đông vi phạm chủ quyền về hiệp ước đã cam kết, hành vi xâm phạm nghiêm trọng của Trung Quốc được khắp các quốc gia trên thế giới đứng ra phản đối.

Giới trẻ ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo và thể hiện tình yêu biển đảo hiện nay, bình luận mở rộng về tình yêu biển đảo, kết hợp các dẫn chứng bài hát về biển đảo quê hương

Đồng thời, việc giáo dục nhân dân về tình hình Biển Đông cũng quan trọng. Mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, học tập và rèn luyện để có đủ kiến thức và sức khỏe. Bảo vệ môi trường biển đảo và phát triển bền vững là trách nhiệm của từng cá nhân, góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước.

Chúng ta nhận thức về vai trò và giá trị sâu sắc, ý nghĩa thiêng liêng của biển đảo Việt Nam, phải trang bị kiến thức về lịch sử, địa lý liên quan đến chủ quyền biển đảo đặc biệt là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lên án, phê phán mạnh mẽ, quyết liệt những kẻ chống phá đất nước, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ biển đảo nước ta. Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương ta khi có thế lực có ý đồ xấu muốn xâm chiếm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close