Tổng hợp các cách kết bài cho báo cáo nghiên cứu về một vấn đề lớp 10

Việc nghiên cứu về …có ý nghĩa to lớn đối với nền văn học Việt Nam, làm cho tác phẩm ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình. Đồng thời còn gợi mở ra những vẻ đẹp truyền thống từ lâu đời của cha ông, tô đậm thêm những giá trị tốt đẹp .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Việc nghiên cứu về …có ý nghĩa to lớn đối với nền văn học Việt Nam, làm cho tác phẩm ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình. Đồng thời còn gợi mở ra những vẻ đẹp truyền thống từ lâu đời của cha ông, tô đậm thêm những giá trị tốt đẹp .

Mẫu 2

Như vậy, đọc xong những tác phẩm về…để lại trong lòng bạn đọc những dấu ấn sâu sắc hơn về…(vấn đề). Từ quá khứ cho đến hiện tại, tác phẩm… vẫn giữ nguyên dấu ấn đậm sau của mình. Việc nghiên cứu những dấu ấn này vấn cần được tiếp tục với một quy mô mới, chiều sâu mới để qua đó chúng ta có thể hiểu thêm về…(Vấn đề nghiên cứu).

Mẫu 3

Thời gian không ngừng biến động, những tác phẩm không chứng minh được giá trị của mình rồi cũng sẽ bị lãng quên. Chỉ có những tác phẩm để lại những dấu ấn và giá trị tốt đẹp mới tồn tại vĩnh viễn. Tác phẩm… Đã đóng góp những giá trị to lớn đối với nền văn học và để lại những dấu ấn trong bạn đọc từ quá khứ đến hiện tại. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai với một quy mô mới để có cái nhìn sâu rộng và rõ nét hơn về tác phẩm…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close