Tổng hợp các cách mở bài cho bài luận về bản thân lớp 10

Kính thưa…( nơi mình có mong muốn tham gia). Em tên là…. Lớp…Trường…

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Kính thưa…( nơi mình có mong muốn tham gia). 

Em tên là…. Lớp…Trường…

Qua tìm hiểu thông tin từ báo chí và người thân em có mong muốn được….(Nguyện vọng bản thân)


Mẫu 2

Mới đây, em có nhận được thông tin về… từ nhà trường và bạn bè.  Chính vì thế em viết bài luận này với mong muốn được …. (Nguyện vọng của bản thân). Em xin tự giới thiệu, em tên là:... lớp… trường...

Mẫu 3

"Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những màu sắc trong khái niệm của mình" (Danny Kaye). Bản thân mỗi con người là một bản gốc, không có bản sao nào khác. Chính vì thế tôi viết bài luận này với mong muốn được… (Nguyện vọng bản thân) để có thể khám phá ra chính mình.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close