Cách kết bài cho văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng lớp 10

-Nêu rõ tên tổ chức, cơ quan lập văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng...

Quảng cáo

- Nêu rõ tên tổ chức, cơ quan lập văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng.

+ Ví dụ minh họa 1: 

Trường….                                                                                              Hiệu trưởng 

                                                                                                          (Ký tên, đóng dấu) 

+ Ví dụ minh họa 2: 

BAN QUẢN LÝ ….

SĐT:...


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close