Tổng hợp các cách kết bài cho bài Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện lớp 10

Năm tháng dần đi qua, lịch sử không ngừng biến động. Nhưng tác phẩm “…” của nhà văn “…” vẫn tồn tại mãi mãi với thời gian như chứng minh cho những giá trị mà nó đem lại.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Năm tháng dần đi qua, lịch sử không ngừng biến động. Nhưng tác phẩm “…” của nhà văn “…” vẫn tồn tại mãi mãi với thời gian như chứng minh cho những giá trị mà nó đem lại. 


Mẫu 2

Khép lại tác phẩm “…” vẫn còn đọng lại trong lòng độc giả bao bồi hồi cảm xúc. Tác giả “…” đã gieo vào trong lòng bạn đọc niềm tin, lòng trắc ẩn không chỉ với thế hệ hôm nay mà còn với cả thế hệ mai sau. Chính điều ấy đã tạo nên sức sống cho tác phẩm, làm cho người đọc ngày càng yêu văn học hơn. 


Mẫu 3

Nhà văn Aimatop đã từng nói: “Tác phẩm văn học chân chính không kết thúc ở trang cuối cùng, không bao giờ hết khả năng kể chuyện”. Đúng vậy! Một tác phẩm nghệ thuật đích thực sẽ vẫn mãi tồn tại trong tâm hồn của bạn đọc bao thế hệ. Tác phẩm “…” của nhà văn “…” là một tác phẩm như thế, nó vẫn sẽ đọng lại trong tầm hồn bạn đọc thế hệ hôm nay và mai sau. 


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close