Tổng hợp các cách mở bài cho văn bản nghị luận phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm tự sự hoặc tác phẩm kịch lớp 10

Nhà văn Nguyễn Tuân từng nói: “Văn chương trước hết phải là văn chương, nghệ thuật trước hết phải là nghệ thuật”. Nhà văn Nguyễn Tuân bày tỏ quan điểm của mình về văn chương và nghệ thuật. Trong hoạt động sáng tạo văn học, người viết cần hiểu được mục đích của mình là viết cái gì, viết như thế nào và thể hiện ra sao. Tác phẩm … của nhà văn… đã thể hiện những giá trị nhân văn của mình thông qua nghệ thuật độc đáo.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Nhà văn Nguyễn Tuân từng nói: “Văn chương trước hết phải là văn chương, nghệ thuật trước hết phải là nghệ thuật”. Nhà văn Nguyễn Tuân bày tỏ quan điểm của mình về văn chương và nghệ thuật. Trong hoạt động sáng tạo văn học, người viết cần hiểu được mục đích của mình là viết cái gì, viết như thế nào và thể hiện ra sao. Tác phẩm … của nhà văn… đã thể hiện những giá trị nhân văn của mình thông qua nghệ thuật độc đáo.

Mẫu 2

Leonid Leonov từng nói: “Mọi tác phẩm đều phải là sự sáng tạo về hình thức và sự khám phá  nội dung”. Một tác phẩm ra đời là kết quả của quá trình nhà văn nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo. Tác phẩm… của tác giả… đã thể hiện được giá trị nội dung đặc sắc bằng những hình thức nghệ thuật.

Mẫu 3

Năm tháng trôi đi, lịch sử không ngừng biến động nhưng tác phẩm… của tác giả… vẫn để lại những dấu ấn đặc biệt. Vẻ đẹp, sức sống của tác phẩm không chỉ thông qua nội dung đặc sắc mà còn thông qua những hình thức nghệ thuật độc đáo. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close