Trên cành khô Con quạ đậu Chiều thu. (Ba – sô) Từ việc đọc bài thơ trên, hãy viết đoạn văn ngắn trình bày về điều bạn cảm thấy thú vị nhất ở thể thơ Hai – cư

Hai – cư của Nhật Bản thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa con người và thiên nhiên. Hầu hết các bài thơ trong hai – cư đều xuất hiện hình ảnh thiên nhiên.

Quảng cáo

Hai – cư của Nhật Bản thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa con người và thiên nhiên. Hầu hết các bài thơ trong hai – cư đều xuất hiện hình ảnh thiên nhiên. Ở hai – cư, thiên nhiên và con người có mối tương giao thầm lặng mà khăng khít. Kết hợp với hình thức cực tiểu, cô đọng và hàm súc, nên thơ hai – cư thường sử dụng quý ngữ (từ chỉ mùa). Hơn tất cả, cái hay của thơ nằm ở chỗ không bao giờ nói đủ tất cả và “chỉ gợi chứ không tả”. Mỗi bài thơ là mỗi cách cảm nhận riêng có của tác giả cũng như người đọc, tùy vào kinh nghiệm của cá nhân. Và hai – cư chấp nhận tất cả, miễn là có lí do hợp lí, cái mơ hồ và đa nghĩa ấy, không phải là nhược điểm mà là ưu điểm của thể thơ này.


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close