Cách mở bài cho văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng lớp 10

-Với văn bản nội quy nơi công cộng + Tên tổ chức ban hành nội quy ở góc trái phía trên văn bản...

Quảng cáo

-Với văn bản nội quy nơi công cộng.

+ Tên tổ chức ban hành nội quy ở góc trái phía trên văn bản 

+ Tên nội quy: viết chữ in hoa khổ lớn 

+ Lời dẫn vào nội quy. 

Ví dụ minh họa:  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG A

NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT A

Thư viện trường THPT A yêu cầu các cán bộ, nhân viên, học sinh trong trường khi đến thư viện cần thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định sau:

-Với văn bản hướng dẫn nơi công cộng.

+ Nêu rõ tên văn bản hướng dẫn, in to và in đậm tên văn bản hướng dẫn

Ví dụ minh họa: CÁCH SỬ DỤNG THANG MÁY 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close