Tổng hợp các cách kết bài cho văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội lớp 10

Mẫu 1 Khi còn là học sinh, chúng ta cần hiểu được giá trị của (vấn đề nghị luận) đối với cuộc sống của mỗi người. Từ đó, mỗi người sẽ có cái nhìn đúng đắn nhất về cuộc đời.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Khi còn là học sinh, chúng ta cần hiểu được giá trị của (vấn đề nghị luận) đối với cuộc sống của mỗi người. Từ đó, mỗi người sẽ có cái nhìn đúng đắn nhất về cuộc đời.

Mẫu 2

Cuộc đời là những chuyến phiêu lưu trong đó con người là những người du hành không biết mệt mỏi. Bài học về (Vấn đề nghị luận) … đã giúp ta hiểu thêm về những giá trị tốt đẹp mà ta cần khám phá.

Mẫu 3

Là thế hệ trẻ nắm giữ tương lai của đất nước, chúng ta cần nói không với các hiện tượng tiêu cực này và bắt đầu thực hành tiết kiệm từ những điều nhỏ nhất như: tắt đèn khi ra khỏi phòng, vặn vòi nước thật chặt nếu không sử dụng… Bởi đúng như Benjamin Franklin đã nói: “Hãy cẩn thận với những chi phí nhỏ. Một lỗ rò bé có thể làm đắm cả con tàu”.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close