Tổng hợp các cách kết bài cho bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm lớp 10

Như vậy có thể thấy…(thói quen hay quan niệm) dẫn đến hậu quả khôn lường. Nó khiến con người ta trở nên xấu đi. Dẫu biết rằng không thể thay đổi một cách dễ dàng, nhưng nếu cứ duy trì từng bước từ bỏ thói quen xấu thì chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Như vậy có thể thấy…(thói quen hay quan niệm) dẫn đến hậu quả khôn lường. Nó khiến con người ta trở nên xấu đi. Dẫu biết rằng không thể thay đổi một cách dễ dàng, nhưng nếu cứ duy trì từng bước từ bỏ thói quen xấu thì chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn

Mẫu 2

Chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng tiến bộ, ngày càng văn minh hơn. Chính vì thế từ bỏ…(thói quen hay quan niệm) giúp chúng ta có một cuộc sống tốt hơn, từ đó phát triển bản thân phù hợp với thời đại.

Mẫu 3

Mỗi một thói quen không tốt sẽ khiến bản thân chúng ta ngày càng tệ đi, …(thói quen hay quan niệm) cũng vậy. Nó khiến bản thân mỗi người trở nên xấu đi, khó phát triển thậm chí gây ảnh hưởng đến người khác. Loại bỏ…(thói quen hay quan niệm) để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close