Trắc nghiệm Bài 25. Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi - Hóa học 8

Đề bài

Câu 1 :

Sự oxi hóa là:

 

 • A

  sự tác dụng của đơn chất với oxi.

 • B

  sự tác dụng của hợp chất với oxi.

   

 • C

  sự tác dụng của một chất với oxi. 

 • D

  sự tác dụng của nhiều chất với nhau.

   

Câu 2 :

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có:

 • A

  hai chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

 • B

  một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

 • C

  nhiều chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

 • D

  một chất được tạo thành từ một chất ban đầu.

Câu 3 :

Ứng dụng quan trọng của khí oxi là

 

 • A

  sự hô hấp.

 • B

  sự đốt nhiên liệu.

 • C

  dập tắt các đám cháy.                     

 • D

  cả A và B.

   

Câu 4 :

Cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín. Hiện tượng xảy ra tiếp theo là

 

 • A

  cây nến cháy sáng chói. 

 • B

  cây nến cháy bình thường.

   

 • C

  cây nến bị tắt ngay. 

 • D

  cây nến cháy một lúc rồi tắt dần.

   

Câu 5 :

Chiến sĩ chữa cháy dùng bình đặc biệt chứa khí oxi để

 

 • A

  hô hấp. 

 • B

  dập tắt đám cháy.

 • C

  tránh bị bỏng.                     

 • D

  liên lạc với bên ngoài.

   

   

Câu 6 :

Cho các phản ứng hóa học sau:

1) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2) 2FeO + C → 2Fe + CO2

3) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

4) CaCO3 → CaO + CO2

5) 4N + 5O2 → 2N2O5

6) 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?

 

 • A

  1, 2, 3. 

 • B

  2, 4. 

 • C

  1, 3, 5, 6.                

 • D

  1, 4, 5, 6.

Câu 7 :

Cho phản ứng: C + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CO2. Phản ứng trên là:

 • A

  Phản ứng hóa hợp

 • B

  Phản ứng toả nhiệt

 • C

  Phản ứng cháy.

 • D

  Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 8 :

Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?

 

 • A

  Sự quang hợp của cây xanh 

 • B

  Sự cháy của than, củi, bếp ga

   

 • C

  Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt 

 • D

  Sự hô hấp của động vật

Câu 9 :

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp?

 • A

  CuO + H→ Cu + H2O

 • B

  CaO + H2O → Ca(OH)2

 • C

  2KMnO→ K2MnO4 + MnO2 + O2

 • D

  CO+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu 10 :

Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hoá hợp:

 

 • A

  3Fe + 3O2→ Fe3O4                                 

 • B

  S + O→ SO2

   

 • C

  CuO + H2→ Cu + H2

 • D

  4P + 5O2 → 2P2O5

   

Câu 11 :

Mỗi giờ một người lớn hít vào trung bình 0,5m3 không khí, có thể giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình thể tích khí oxi là bao nhiêu?

 • A

  0,8 m3.

 • B

  1 m3.

 • C

  1,2 m3.

 • D

  1,4 m3.

Câu 12 :

Hai lĩnh vực quan trong nhất của khí oxi là dùng cho:

 • A

   sự hô hấp và quang hợp của cây xanh     

 • B

  sự hô hấp và sự đốt nhiên liệu

 • C
  sự hô hấp và sự cháy                                                         
 • D
   sự cháy và đốt nhiên liệu
Câu 13 :

Đốt 9 kg than đá chứa 20% tạp chất. Tính thể tích khí cacbonic sinh ra ở đktc. (Giải thích: Than đá chứa thành phần chính là cacbon C, mà than đá chứa 20% tạp chất thì %C = 100 – 20 = 80%).

 • A

  13440 lit

 • B

  6720 lit

 • C

  4480 lit

 • D

  Đáp án khác

Câu 14 :

Bếp lửa bùng cháy lên khi ta thổi hơi vào là do:

 • A
  Cung cấp thêm khí CO2       
 • B
  Cung cấp thêm khí O2
 • C
  Cung cấp thêm khí N2          
 • D
  Cung cấp thêm khí H2

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Sự oxi hóa là:

 

 • A

  sự tác dụng của đơn chất với oxi.

 • B

  sự tác dụng của hợp chất với oxi.

   

 • C

  sự tác dụng của một chất với oxi. 

 • D

  sự tác dụng của nhiều chất với nhau.

   

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sự oxi hóa là: sự tác dụng của một chất với oxi.

 

Câu 2 :

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có:

 • A

  hai chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

 • B

  một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

 • C

  nhiều chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

 • D

  một chất được tạo thành từ một chất ban đầu.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Câu 3 :

Ứng dụng quan trọng của khí oxi là

 

 • A

  sự hô hấp.

 • B

  sự đốt nhiên liệu.

 • C

  dập tắt các đám cháy.                     

 • D

  cả A và B.

   

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ứng dụng quan trọng nhất của khí oxi là

- Sự hô hấp

- Sự đốt nhiên liệu

 

Câu 4 :

Cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín. Hiện tượng xảy ra tiếp theo là

 

 • A

  cây nến cháy sáng chói. 

 • B

  cây nến cháy bình thường.

   

 • C

  cây nến bị tắt ngay. 

 • D

  cây nến cháy một lúc rồi tắt dần.

   

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cho cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín. Hiện tượng xảy ra tiếp theo là: cây nến cháy một lúc rồi tắt dần.

Vì trong lọ thủy tinh còn 1 ít không khí nên có thể duy trì sự cháy cho cây nến 1 thời gia, Khi hết oxi trong lọ, cây nến tắt.

 

Câu 5 :

Chiến sĩ chữa cháy dùng bình đặc biệt chứa khí oxi để

 

 • A

  hô hấp. 

 • B

  dập tắt đám cháy.

 • C

  tránh bị bỏng.                     

 • D

  liên lạc với bên ngoài.

   

   

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chiến sĩ chữa cháy dùng bình đặc biệt chứa khí oxi để thở (hô hấp).

 

Câu 6 :

Cho các phản ứng hóa học sau:

1) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

2) 2FeO + C → 2Fe + CO2

3) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

4) CaCO3 → CaO + CO2

5) 4N + 5O2 → 2N2O5

6) 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?

 

 • A

  1, 2, 3. 

 • B

  2, 4. 

 • C

  1, 3, 5, 6.                

 • D

  1, 4, 5, 6.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Lời giải chi tiết :

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Các phản ứng hóa hợp là:

1) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

3) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

5) 4N + 5O2 → 2N2O5

6) 4Al + 3O2 → 2Al2O3

 

Câu 7 :

Cho phản ứng: C + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CO2. Phản ứng trên là:

 • A

  Phản ứng hóa hợp

 • B

  Phản ứng toả nhiệt

 • C

  Phản ứng cháy.

 • D

  Tất cả các ý trên đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Lời giải chi tiết :

Phản ứng đốt cháy cacbon (than) trong khí oxi: C + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CO2

Ta thấy: chất mới CO2 được tạo thành từ 2 chất ban đầu là C và O2 => đây là phản ứng hóa hợp.

Vì C phản ứng với O2 tỏa nhiều nhiệt => đây là phản ứng cháy, tỏa nhiệt.

Câu 8 :

Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?

 

 • A

  Sự quang hợp của cây xanh 

 • B

  Sự cháy của than, củi, bếp ga

   

 • C

  Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt 

 • D

  Sự hô hấp của động vật

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quá trình cần oxi làm chất phản ứng sẽ làm giảm lượng oxi

 

Lời giải chi tiết :

Quá trình không làm giảm lượng oxi trong không khí là: Sự quang hợp của cây xanh.

Vì sự quang hợp của cây xanh là quá trình sản sinh ra khí oxi

 

Câu 9 :

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp?

 • A

  CuO + H→ Cu + H2O

 • B

  CaO + H2O → Ca(OH)2

 • C

  2KMnO→ K2MnO4 + MnO2 + O2

 • D

  CO+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phản ứng hóa hợp là: CaO + H2O → Ca(OH)2 vì có 2 chất tham gia tạo thành 1 chất sản phẩm

Câu 10 :

Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hoá hợp:

 

 • A

  3Fe + 3O2→ Fe3O4                                 

 • B

  S + O→ SO2

   

 • C

  CuO + H2→ Cu + H2

 • D

  4P + 5O2 → 2P2O5

   

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phản ứng không phải phản ứng hóa hợp là: CuO + H2 → Cu + H2O

Vì phản ứng hóa hợp chỉ tạo 1 chất sản phẩm

 

Câu 11 :

Mỗi giờ một người lớn hít vào trung bình 0,5m3 không khí, có thể giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình thể tích khí oxi là bao nhiêu?

 • A

  0,8 m3.

 • B

  1 m3.

 • C

  1,2 m3.

 • D

  1,4 m3.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

1 ngày đêm = 24 giờ

1 ngày đêm người đó hít vào số m3 không khí là: 24. 0,5 = 12 m3

Vì cơ thể chỉ giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí => VO2= ? m3

Lời giải chi tiết :

1 ngày đêm = 24 giờ

1 ngày đêm người đó hít vào số m3 không khí là: 24. 0,5 = 12 m3

Vì cơ thể chỉ giữ lại 1/3 lượng khí oxi có trong không khí => thực tế người đó cần trung bình thể tích khí không khí là: V = 12/3 = 4 m3

Mặt khác, trong không khí, oxi chỉ chiếm 1/5 thể tích

=> Thể tích khí oxi mà còn người cần mỗi ngày là: 1/5 . 4 = 0,8 m3

Câu 12 :

Hai lĩnh vực quan trong nhất của khí oxi là dùng cho:

 • A

   sự hô hấp và quang hợp của cây xanh     

 • B

  sự hô hấp và sự đốt nhiên liệu

 • C
  sự hô hấp và sự cháy                                                         
 • D
   sự cháy và đốt nhiên liệu

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hai lĩnh vực quan trong nhất của khí oxi là dùng cho: sự hô hấp và sự đốt nhiên liệu

Câu 13 :

Đốt 9 kg than đá chứa 20% tạp chất. Tính thể tích khí cacbonic sinh ra ở đktc. (Giải thích: Than đá chứa thành phần chính là cacbon C, mà than đá chứa 20% tạp chất thì %C = 100 – 20 = 80%).

 • A

  13440 lit

 • B

  6720 lit

 • C

  4480 lit

 • D

  Đáp án khác

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khối lượng C có trong than là: \({m_C} = \frac{{\% {m_C}}}{{100\% }}.{m_{than}} = \frac{{80\% }}{{100\% }}.9 = 7,2\,(kg) = 7200(g)\)

Số mol C là: \({n_C} = \frac{{{m_C}}}{{{M_C}}} = \frac{{7200}}{{12}} = 600\,(mol)\)

PTHH:          C + O\(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) CO2

Theo PTHH  1                →     1    (mol)

Vậy               600            →  600   (mol)

Thể tích khí CO2 (đktc) thoát ra là: VCO2(dktc) = nCO2 × 22,4 = 600×22,4 = 13440 (lít)

Câu 14 :

Bếp lửa bùng cháy lên khi ta thổi hơi vào là do:

 • A
  Cung cấp thêm khí CO2       
 • B
  Cung cấp thêm khí O2
 • C
  Cung cấp thêm khí N2          
 • D
  Cung cấp thêm khí H2

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Do khi thổi hơi ta làm hỗn đoạn không khí, làm tăng thêm lượng khí O2 vào bếp, do vậy bếp bùng cháy

close