Toán lớp 1 trang 8 - Hình vuông - hình tròn, hình tam giác - hình chữ nhật - SGK Cánh diều

Kể tên đồ vật trong hình vẽ có dạng: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. Hình tam giác có màu gì? Hình vuông có màu gì? Gọi tên các hình màu đỏ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Kể tên đồ vật trong hình vẽ có dạng: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và kể tên đồ vật trong hình vẽ có dạng: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật. 

Lời giải chi tiết:

- Đồ vật có dạng hình vuông: Bức tranh

- Đồ vật có dạng hình tròn: Đĩa nhạc, biển báo cấm ô tô

- Đồ vật có dạng hình tam giác: Biển báo dành cho người đi bộ

- Đồ vật có dạng hình chữ nhật: Phong thư

Câu 2

Hình tam giác có màu gì? Hình vuông có màu gì? Gọi tên các hình có màu đỏ.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

- Hình tam giác màu cam.

- Hình vuông màu xanh dương

- Các hình có màu đỏ: Hình tròn và hình chữ nhật

Câu 3

Ghép hình em thích:

Phương pháp giải:

Học sinh tự thực hiện.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Câu 4

Kể tên các đồ vật trong thực tế có dạng: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

HS quan sát và kể ra tên các đồ vật trong thực tế có dạng: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

- Các đồ vật có dạng hình vuông như: khăn mùi xoa, gạch lát sàn, ô cửa sổ, ….

- Các đồ vật có dạng hình tròn như: bánh xe, cái đĩa, cái mâm, ….

- Các đồ vật có dạng hình tam giác như: khăn quàng đỏ, cờ thi đua, cái ê ke, …

- Các đồ vật có dạng hình chữ nhật như: quyển vở, hộp bút, bảng viết….

Quảng cáo
close